Unidade De Investigación Saúde e Podoloxía (UDISAP)

 Unidade de investigación

Datos xerais

Data de alta 29/04/2014
Adscrición a deptos. Ciencias da Saúde
Adscrición a centros Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Código interno E000714

Contacto

Enderezo Universidade da Coruña Unidade de Investigación Saúde e Podoloxía (UDISAP) Daniel López López (despacho 3.22) Facultade de Enfermería e Podoloxía Campus Universitario de Esteiro, s/n 15403 Ferrol
Teléfono  981337400 ext. 3546
Fax  981337420
Correo

Ámbito da investigación

Códigos UNESCO PSICOLOGIA (610000)
MEDICINA PREVENTIVA (321000)
SALUD PUBLICA (321200)
CIENCIAS MEDICAS (320000)
PSICOLOGIA SOCIAL (611400)
Códigos socioeconómicos Saúde (07)
Sistemas políticos e sociais, estruturas e procesos (11)
Avance xeral do coñecemento: I+D finaciado cos Fondos Xerais de Universidades (FXU) (12)
Liñas de investigación

Ciencias Podolóxicas

Podoloxía Clínica

Ortopodoloxía e Rehabilitación Funcional

Podoloxía Preventiva e Comunitaria

Psicoloxía da Saúde

Palabras chave Investigación, método científico, transferencia de resultados. Saúde do pé, patoloxías do pé, tratamentos podolóxicos. Técnica protésica, ortopodoloxía, calzadoterapia, innovación tecnolóxica. Epidemioloxía, prevención e saúde, calidade de vida. Actitudes, comportamento, percepción social, calidade de vida, benestar.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

- Consultores de actividades dirixidas ao estudo, a diagnose e o tratamento das afeccións e as deformidades do pé e da saúde en xeral.

- Deseñar e avaliar proxectos de investigación, actividades e programas orientados a promoción e a prevención da saúde para controlar ou mellorar a saúde das persoas.

- Desenrolar invencións enfocada a instrumentos i aparellos protexidos mediante patentes, modelos de utilidade, rexistro de software.

- Formar persoas en actividades de investigación, especialización profesional, formación académica, xestión, entre outras.

- Comunicar resultados en foros de Podoloxía e Saúde.

- Peritaxe xudicial en materia de saúde.

Recursos de equipamento Espazos, recursos, equipamentos da Universidade da Coruña a nivel xeral e de maneira especial os que dispón a facultade de Enfermería e Podoloxía e á Clínica Universitaria de Podoloxía.
Resultados transferíbeis - Charlas de divulgación científica, xornadas, simposiums, cursos de especialización, posgraos oficiais, expertos universitarios... -Consultores revisores por pares en revistas indexadas e non indexadas, comités científicos de congresos, xornadas, simposiums... -Directores de teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster, cursos de especialización. -Editores de revistas de saúde e podoloxía. - Evaluadores de teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster, comités científicos de congresos, xornadas, simposiums, cursos de especialización. - Organizadores de xornadas, simposiums, congresos, cursos de especialización - Patentes, modelos de utilidade, rexistro de software, propiedade intelectual e industrial. Know-how e segredos industrais. - Publicación de artigos en revistas indexadas e non indexadas, libros, capítulos de libros, comunicacións a texto completo.

Membros do grupo

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.