Lingua e Sociedade da Información (LYS)

 Grupo de investigación

Datos xerais

Coordinador/a Dra. Margarita Alonso Ramos
Profesor/a Titular de Universidade
Data de alta 10/05/2005
Adscrición a deptos. Letras
Adscrición a centros Facultade de Filoloxía
Código interno G00079

Contacto

Enderezo Margarita Alonso Ramos Facultad de Filología Campus de A Zapateira s/n 15071 A Coruña
Teléfono  981167000 ext. 1776
Fax  981167151
Correo

Ámbito da investigación

Liñas de investigación

Lingüística computacional

Procesamento de linguaxe natural

Lexicografía computacional

Recuperación e extracción de información

Minería de textos

Palabras chave lexicografía, lingüística de corpus, aprendizaxe de linguas asistido por ordenador, etiquetación morfosintáctica, análise sintáctica , análise do sentimento e minería de opinión, análise de contido de redes sociais

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados

Elaboración de bases de datos léxicos para a creación de dicionarios en formato dixital ou en papel. Creación de contornos de aprendizaxe da lingua por medio de plataformas de e-learning. Análise intelixente de textos. Extracción da información relevante presente en textos en linguaxe natural (por exemplo: datos económicos, licitacións etc). Desenvolvemento de contornos de recuperación de información.

Resultados transferíbeis - DiCE, Diccionario de Colocaciones del Español (www.dicesp.com) - HARenES, Herramienta de Ayuda a la Redacción en Español (http://harenes.taln.upf.edu/CakeHARenEs/) - MIOPIA, Sentiment Analysis for Social Media (http://miopia.grupolys.org/) - Versión para español de SentiStrength (http://sentistrength.wlv.ac.uk/) - Analizadores sintácticos para múltiples linguas - COMPAS, COMpiler for PArsing Schemata - Galician-TreeGal, treebank de dependencias universais para galego - XIADA, etiquetador/lematizador do galego actual - HieroFinder, ferramenta de recuperación de textos xeroglíficos - Top Player LYS, videoxogos Roguelike para personas con discapacidade visual

Membros do grupo

Dra./Dr. Margarita Alonso Ramos
Lingüística xeral
Coordinador
Dra./Dr. Miguel Ángel Alonso Pardo
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Jorge Graña Gil
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Jesús Vilares Ferro
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. Nancy Vázquez Veiga
Lingüística xeral
PDI
Dra./Dr. Carlos Gómez Rodríguez
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Dra./Dr. David Vilares Calvo
Ciencia da computación e intelixencia artificial
PDI
Eleonora Guzzi
Contratado Predoctoral
Ana Orol González
Doctorando
Elmurod Kuriyozov
Doctorando
Dra./Dr. Daniel Fernández González
Contratado Proyecto
Michalina María Strzyz
Contratado Proyecto
Dra./Dr. Mónica Pérez Rama
Contratado Proyecto
Mark David Anderson
Contratado Proyecto
Dra./Dr. Mathieu Dehouck
Contratado Proyecto
Alberto Muñoz Ortiz
Contratado Proyecto
Iago Alonso Alonso
Álxebra
Contratado Proyecto
Dra./Dr. Marcos García Salido
Lingüística xeral
C1 - Doctores de otras instituciones
Dra./Dr. Marcos Garcia González
Lingüística xeral
C1 - Doctores de otras instituciones

Resultados da investigación

Pode consultar o catálogo seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Estudio de las combinaciones léxicas en un corpus académico de noveles para una Herramienta de Ayuda a la Redacción de Textos Académicos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principáis Margarita Ramos Alonso
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/06/2020 ata 31/05/2023

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Alonso Ramos, Margarita
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2020 ata 31/12/2023

Ayuda de la Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) para completar las ayudas al personal investigador principal del programa Starting Grants del ERC

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Carlos Gómez Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2021

Avances en nuevos sistemas de extracción de respuestas con análisis semántico y aprendizaje profundo

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principáis Miguel Ángel Alonso Pardo y Carlos Gómez Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2018 ata 31/12/2020

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 25/10/2017 ata 31/12/2019

Extracción automática de equivalentes multilíngues de colocações

Entidade financiadora Fundación BBVA
Investigadores principáis Marcos Garcia
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 15/09/2017 ata 30/06/2019

Fast Natural Language Parsing for Large-Scale NLP (FASTPARSE)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Carlos Gómez Rodríguez
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 01/02/2017 ata 31/01/2022

Estudio de las combinaciones léxicas del español académico basado en corpus para una herramienta de ayuda a la redacción de textos académicos

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 30/12/2016 ata 29/12/2019

Ayuda del programa Oportunius para fomentar la actividad investigadora del personal investigador finalista en las convocatorias de ayudas ERC en el marco de H2020

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Carlos Gómez Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2015 ata 30/05/2016

Tecnologías de la lengua para análisis de opiniones en redes sociales: del texto al microtexto

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principáis Carlos Gómez Rodríguez y Miguel Ángel Alonso Pardo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2015 ata 31/12/2018

Herramienta de ayuda a la redacción en español: fundamentos lingüísticos para el procesamiento de colocaciones

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2012 ata 30/09/2015

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas: Grupos con Potencial de Crecimiento

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia 2012: Modalidade de Grupos con potencial de crecemento

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2014

Red Gallega de Procesamiento del Lenguaje y Recuperación de Información

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principáis Manuel Vilares Ferro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2012 ata 31/12/2013

Evaluating Information Access Systems0A

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principáis Jesús Vilares Ferro
Tipo Proxecto UE
Datas Dende 20/06/2011 ata 19/06/2016

Red Gallega de Recursos Lingüísticos para una Sociedad del Conocimiento, RELISCO

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2011 ata 31/12/2012

Análisis de textos y recuperación de información para la minería de opiniones: análisis de enunciados y extracción de relaciones

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principáis Miguel Ángel Alonso Pardo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/06/2014

Analisis de textos y recuperacion de informacion para la mineria de opinions:analisis de enunciados y extraccion de relaciones

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación (España)
Investigadores principáis Miguel Angél Alonso Pardo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2011 ata 30/06/2014

Metabolismo do xofre en células microalgales baixo estrés por metais. A súa relación con mecanismos de tolerancia e biosíntese de fitoquelatinas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Julio Abalde
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 02/12/2009 ata 01/12/2012

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Estudo e aplicacións das microalgas. MICROALGAE"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Ángeles Cid Blanco
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Red Gallega de Lingüística de Corpus

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Guillermo Rojo Sánchez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2010

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Lingua e sociedade da información (Language in the information society). LYS"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 16/12/2009

Creación de contenidos un entorno de aprendizaje de colocaciones basado en la web

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2009 ata 31/12/2011

Consolidación e estruturacion de grupos de investigación: "Lingua e sociedade da información (Language in the information society). LYS"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 07/11/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Estudo e aplicacións das microalgas: MICROALGAE"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principáis Angeles Cid Blanco
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2008 ata 31/12/2008

Análisis robusto para la búsqueda de respuestas

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principáis Miguel Ángel Alonso Pardo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/10/2007 ata 31/12/2010

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Lingua e sociedade da información (Language in the Information Society): LYS."

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/2007 ata 26/12/2007

Red Gallega de Procesamiento del Lenguaje y Recuperación de Información

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Manuel Vilares Ferro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 01/01/2006 ata 31/12/2008

Interlingua colocacional para sistemas de procesamiento de lenguaje natural.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 31/12/2005 ata 31/12/2007

Multimodal Air Quality Information Service for General Public (MARQUIS): Convenio con Universitat Pompeu Fabra

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/09/2005 ata 01/03/2006

Respuesta fisiológica de microalgas dulceacuicolas a la presencia de concentraciones subletales de herbicidas en el medio. (INCENTIVO)

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principáis Julio Ernesto Abalde Alonso
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/07/2005 ata 12/07/2008

Recuperación de información para la búsqueda de respuestas en textos económicos, incentivo al proyecto TIN2004-07246-C03-02

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principáis Miguel Ángel Alonso Pardo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Dende 12/07/2005 ata 11/07/2008

CONVENIO ENTRE A UDC E A FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA UNIVERSITAT POMPEU FABRA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN MARQUIS "MULTIMODAL AIR QUALITY INFORMATION SERVICE FOR GENERAL PUBLIC"

Entidade financiadora FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Tipo Contrato
Datas Dende 01/09/2005 ata 01/03/2006

Recuperación de información para la búsqueda de respuestas en textos económicos. (SUBPROYECTO)

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principáis Miguel Ángel Alonso Pardo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 13/12/2004 ata 13/12/2007

Extensión de EuroWordnet con información colocacional (EWIC)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 05/11/2002 ata 05/11/2005

EXTENSIÓN DE EUROWORDNET CON INFORMACIÓN COLOCACIONAL

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principáis Margarita Alonso Ramos
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Dende 01/10/2002 ata 30/09/2005

Extracción de información de noticias bursátiles para la evaluación del sentimiento de mercado

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principáis Miguel Ángel Alonso Pardo
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 17/07/2002 ata 17/07/2003

Analizadores Tabulares para el Lenguaje Natural 2

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/2002 ata 06/05/2004

Interrogación y recuperación de información sobre WEB: Una arquitectura distribuída

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 20/07/2001 ata 20/07/2003

Análisis sintáctico robusto para portugués, gallego y español

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/06/2001 ata 26/06/2003

Interrogación y Recuperación de Información sobre WEB: Una Arquitectura Distribuida

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 18/01/2001 ata 18/01/2004

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA COLABORACIÓN DEL PROF. D. MANUEL VILARES FERRO EN LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA EN SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE LENGUAJE NATURAL PARA EVALUACIONES COGNITIVAS DE LA INFORMACIÓN

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Dende 01/10/2001 ata 28/02/2002

Base de datos léxico-semántica:unidades léxicas descriptivas y no descriptivas.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 26/08/1999 ata 26/08/2001

Interrogación de bases de datos textuales estructuradas.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 25/08/1999 ata 25/08/2002

Codificación de información lèxica y pragmática en un diccionario.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 06/05/1999 ata 06/05/2000

Análisis automático del Régimen verbal en Español (Subproyecto nº3)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 10/07/1997 ata 10/07/2000

Análisis de LIGs y TAGs en programación dinámica

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 24/10/1996 ata 24/10/1999

CONVENIO PLURIANUAL ENTRE A CONSELLERIA DE EDUCACION E A UDC PARA A PROMOCION E APOIO Á INVESTIGACION NO CENTRO DE INVESTIGACIÓNS LINGÜÍSTICAS E LITERARIAS RAMON PIÑEIRO

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Tipo Contrato
Datas Dende 01/01/1996 ata 31/12/1997

Sistema de cálculo simbólico con arquitectura cliente/servidor y núcleo funcional

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principáis José Luis Freire Nistal
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1994 ata 31/12/1995

Formación dun corpus de lingua falada na Coruña

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 01/01/1995

Formación dun corpus de lingua falada na Coruña

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Dende 01/01/1991 ata 01/01/1991

Optimización de la indexación semántica por medio de información colocacional

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas

Sistema de minería de opiniones en múltiples idiomas mediante análisis sintáctico de dependencias

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as David Vilares Calvo, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Data de solicitude 27/05/2015
Data de concesión 29/07/2015

Transition-Based Dependency Parser with Buffer Transitions

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Daniel Fernández-González, Carlos Gómez-Rodríguez
Data de solicitude 10/03/2014
Data de concesión 23/04/2014

Transition-Based Dependency Parser with Undirected Graphs

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Daniel Fernández-González
Data de solicitude 10/03/2014
Data de concesión 23/04/2014

COMPAS (COMPILER FOR PARSING SCHEMATA)

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo
Data de solicitude 11/02/2009
Data de concesión 11/02/2009

How Important is Syntactic Parsing Accuracy? An Empirical Evaluation on Rule-Based Sentiment Analysis

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Iago Alonso-Alonso, David Vilares
Revista ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW Vol. 52 (páxs. 2081 ata 2097)

Uma utilidade para o reconhecimento de topónimos em documentos medievais

Autores/as Xavier Canosa, Pablo Gamallo, Xavier Varela Barreiro, José Ángel Taboada González, Paulo Martínez Lema, Marcos Garcia
Revista Linguamática Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 3 ata 15)
DOI https://doi.org/10.21814/lm.11.1.291

Comparing neural- and N-gram-based language models for word segmentation

Autores/as Yerai Doval, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista Journal of the Association for Information Science and Technology Vol. 70 Núm. 2 (páxs. 187 ata 197)
DOI https://doi.org/10.1002/asi.24082

Testing the Use of a Collocation Retrieval Tool Without Prior Training by Learners of Spanish

Autores/as Margarita Alonso Ramos, García-Salido, M
Revista International Journal of Lexicography (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.1093/ijl/ecz016

Faster Shift-Reduce Constituent Parsing with a Non-Binary, Bottom-Up Strategy

Autores/as Daniel Fernández-González, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista Artificial Intelligence Vol. 275 (páxs. 559 ata 574)

Extracción automática de equivalentes multilingües de colocaciones

Autores/as Marcos Garcia
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 61 (páxs. 131 ata 134)

Asignación de niveles de aprendizaje al Diccionario de Colocaciones del Español

Autores/as Marcos García Salido, Margarita Alonso Ramos
Revista Revista Signos. Estudios de lingüística Vol. 51 Núm. 97 (páxs. 153 ata 174)
DOI https://doi.org/10.4067/s0718-09342018000200153

Distributional Semantics for Diachronic Search

Autores/as Pablo Gamallo, Iván Rodríguez-Torres, Marcos Garcia
Revista COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING (páxs. 438 ata 448)

On the performance of phonetic algorithms in microtext normalization

Autores/as Yerai Doval, Manuel Vilares, Jesús Vilares
Revista EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Vol. 113 (páxs. 213 ata 222)
DOI https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.07.016

Dependency parsing with finite state transducers and compression rules

Autores/as Pablo Gamallo, Marcos Garcia
Revista INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT Vol. 54 Núm. 6 (páxs. 1244 ata 1261)

Comparing learners' and native speakers' use of collocations in written Spanish

Autores/as Marcos García Salido, Marcos Garcia
Revista INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING Vol. 56 Núm. 4 (páxs. 401 ata 426)
DOI https://doi.org/10.1515/iral-2016-0103

Referential and Non-referential Uses of the Third Person Pronominal Subject in Spanish

Autores/as García-Salido, M
Revista JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH Vol. 47 Núm. 2 (páxs. 355 ata 376)
DOI https://doi.org/10.1007/s10936-017-9536-5

Are crossing dependencies really scarce?

Autores/as Ramon Ferrer-i-Cancho, Carlos Gómez-Rodríguez, Juan Luis Esteban
Revista PHYSICA A: Statistical Mechanics and its Applications (páxs. 311 ata 329)

Frecuencia léxica y secuenciación del vocabulario en lecturas graduadas del español

Autores/as Marcos García Salido, Orsolya Vincze, Ana Orol González, Margarita Alonso Ramos
Revista e-Scripta Romanica Vol. 5 (páxs. 39 ata 60)

New Treebank or Repurposed? On the Feasibility of Cross-Lingual Parsing of Romance Languages with Universal Dependencies

Autores/as Marcos Garcia, Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel A. Alonso
Revista NATURAL LANGUAGE ENGINEERING Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 91 ata 122)
DOI https://doi.org/10.1017/s1351324917000377

Diccionarios combinatorios

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Estudios de Lingüística Española (páxs. 38 ata 173)

La frecuencia de corpus como criterio para nivelar colocaciones léxicas

Autores/as García-Salido, M
Revista ÉTuDES ROMANES DE BRNO Vol. 38 Núm. 2 (páxs. 29 ata 49)
DOI https://doi.org/10.5817/erb2017-2-3

Tecnologías de la lengua para análisis de opiniones en redes sociales

Autores/as Manuel Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez, Elena Sánchez Trigo, Miguel A. Alonso
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 59 (páxs. 125 ata 128)

Towards fast natural language parsing: FASTPARSEERC Starting Grant

Autores/as Carlos Gómez Rodríguez
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 59 (páxs. 121 ata 124)

Restricted Non-Projectivity: Coverage vs Efficiency

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez
Revista COMPUTATIONAL LINGUISTICS Vol. 42 Núm. 4 (páxs. 809 ata 817)
DOI https://doi.org/10.1162/coli_a_00267

On causative dar and its alternatives in the history of Spanish

Autores/as García-Salido, M
Revista FOLIA LINGUISTICA Vol. 51 Núm. 38 (páxs. 14 ata 124)
DOI https://doi.org/10.1515/flih-2017-0004

Supervised sentiment analysis in multilingual environments

Autores/as David Vilares, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT Vol. 53 Núm. 3 (páxs. 595 ata 607)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ipm.2017.01.004

Universal, unsupervised (rule-based) uncovered, sentiment analysis

Autores/as David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel A. Alonso
Revista Knowledge-Based Systems Vol. 118 (páxs. 45 ata 55)
DOI https://doi.org/10.1016/j.knosys.2016.11.014

Frecuencia y corrección colocacional en la producción escrita de aprendices de español

Autores/as García-Salido, M
Revista REVISTA ONOMAZEIN Vol. 38 (páxs. 22 ata 46)
DOI https://doi.org/10.7764/onomazein.38.10

LR4DistSemEval: a collection of language resources for the evaluation of distributional semantic models of Portuguese

Autores/as Andreia Querido, Rita de Carvalho, João Rodrigues, Marcos Garcia, João Silva, Catarina Correia, Nuno Rendeiro, Rita Pereira, Marisa Campos, António Branco
Revista Revista da Associação Portuguesa de Linguística Vol. 3 (páxs. 265 ata 283)

LinguaKit: uma ferramenta multilingue para a análise linguística e a extração de informação

Autores/as Pablo Gamallo, Marcos Garcia
Revista Linguamática Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 19 ata 28)
DOI https://doi.org/10.21814/lm.9.1.243

On the relation between dependency distance, crossing dependencies, and parsing. Comment on "Dependency distance: a new perspective on syntactic patterns in natural languages" by Haitao Liu et al.

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez
Revista Physics of Life Reviews Vol. 21 (páxs. 200 ata 203)
DOI https://doi.org/10.1016/j.plrev.2017.05.007

Scarcity of crossing dependencies: a direct outcome of a specific constraint?

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Ramon Ferrer-i-Cancho
Revista Physical Review E Vol. 96 (páxs. 062304-1 ata 062304-12)
DOI https://doi.org/10.1103/physreve.96.062304

Diacronía de colocaciones causativas con los verbos meter, causar, producir y provocar

Autores/as García-Salido, M
Revista Hispanic Research Journal Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 181 ata 196)
DOI https://doi.org/10.1080/14682737.2017.1314085

The scaling of the minimum sum of edge lengths in uniformly random trees

Autores/as Juan Luis Esteban, Ramon Ferrer-i-Cancho, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment Vol. 2016 Núm. 6 (páxs. 1 ata 18)
DOI https://doi.org/10.1088/1742-5468/2016/06/063401

Segmentación de palabras en español mediante modelos dellenguaje basados en redes neuronales

Autores/as Yerai Doval, Carlos Gómez Rodríguez, Jesús Vilares
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 57 (páxs. 75 ata 82)

Creación de un treebank de dependencias universales mediante recursos existentes para lenguas próximas: el caso del gallego

Autores/as Marcos Garcia, Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 57 (páxs. 33 ata 40)

A review on political analysis and social media

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 56 (páxs. 13 ata 23)

Improving the Arc-Eager Model with Reverse Parsing

Autores/as Daniel Fernández-González, Carlos Gómez-Rodríguez, David Vilares Calvo
Revista COMPUTING AND INFORMATICS Vol. 35 Núm. 3 (páxs. 555 ata 585)

On the Feasibility of Character n-Grams Pseudo-Translation for Cross-Language Information Retrieval Tasks

Autores/as Jesús Vilares, Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Michael P. Oakes
Revista COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE Vol. 36 (páxs. 136 ata 164)
DOI https://doi.org/10.1016/j.csl.2015.09.004

Studying the Effect and Treatment of Misspelled Queries in Cross-Language Information Retrieval

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Yerai Doval, Manuel Vilares
Revista INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT Vol. 52 Núm. 4 (páxs. 646 ata 657)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ipm.2015.12.010

Error Analysis of Support Verb Constructions in Written Spanish Learner Corpora

Autores/as García-Salido, M
Revista MODERN LANGUAGE JOURNAL Vol. 100 Núm. 1 (páxs. 362 ata 376)
DOI https://doi.org/10.1111/modl.12320

Crossing as a side effect of dependency lenghts

Autores/as Ramon Ferrer-i-Cancho, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista COMPLEXITY Vol. 21 Núm. S2 (páxs. 320 ata 328)
DOI https://doi.org/10.1002/cplx.21810

Intelligent retrieval for biodiversity

Autores/as Manuel Vilares, Milagros Fernández Gavilanes, Adrián Blanco González, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista International Journal on Artificial Intelligence Tools Vol. 25 Núm. 1 (páxs. 1 ata 29)
DOI https://doi.org/10.1142/s0218213015500293

On the usefulness of lexical and syntactic processing in polarity classification of Twitter messages

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 66 Núm. 9 (páxs. 1799 ata 1816)
DOI https://doi.org/10.1002/asi.23284

El Diccionario de Colocaciones del Español: una puesta al día

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Estudios de Lexicografía (páxs. 103 ata 122)

Undirected Dependency Parsing

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Daniel Fernández-González, Víctor M. Darriba Bilbao
Revista COMPUTATIONAL INTELLIGENCE Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 348 ata 384)
DOI https://doi.org/10.1111/coin.12027

The megaphone of the people? Spanish SentiStrength for real-time analysis of political tweets

Autores/as David Vilares Calvo, Mike Thelwall, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE Vol. 41 Núm. 6 (páxs. 799 ata 813)
DOI https://doi.org/10.1177/0165551515598926

A linguistic approach for determining the topics of Spanish Twitter messages

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE Vol. 41 Núm. 2 (páxs. 127 ata 145)
DOI https://doi.org/10.1177/0165551514561652

Marcadores del discurso en francés lengua extranjera: Por qué y para qué

Autores/as Nancy Vázquez Veiga, Donís Pérez, B
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA APLICADA Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 588 ata 617)
DOI https://doi.org/10.1075/resla.28.2.09vaz

Exploring the Effectiveness of Linguistic Knowledge for Biographical Relation Extraction

Autores/as Marcos García-González, P. Gamallo
Revista NATURAL LANGUAGE ENGINEERING Vol. 21 Núm. 4 (páxs. 519 ata 551)
DOI https://doi.org/10.1017/s1351324913000314

A syntactic approach for opinion mining on Spanish reviews

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista NATURAL LANGUAGE ENGINEERING Vol. 21 Núm. 01 (páxs. 139 ata 163)
DOI https://doi.org/10.1017/s1351324913000181

O uso de construcións con verbos soporte en aprendices de español como lingua estranxeira e falantes nativos

Autores/as Marcos García Salido
Revista Cadernos de Fraseoloxía Galega Vol. 16 (páxs. 0 ata 0)

Towards Advanced Collocation Error Correction in Spanish Learner Corpora

Autores/as Gabriela Ferraro, Roberto Nazar, Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner
Revista Language Resources and Evaluation Vol. 48 Núm. 1 (páxs. 45 ata 64)
DOI https://doi.org/10.1007/s10579-013-9242-3

PoS-tagging the Web in Portuguese. National varieties, texttypologies and spelling systems

Autores/as Marcos García-González, P. Gamallo, Gayo, I, Pousada Cruz, M.A
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 53 (páxs. 95 ata 101)

Análisis morfosintáctico y clasificación de entidades nombradas en un entorno Big Data

Autores/as P. Gamallo, Pichel, J.C., Marcos Garcia, Abuín, J.M., Fernández Pena, T
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 53 (páxs. 17 ata 24)

Entity-Centric Coreference Resolution of Person Entities for Open Information Extraction

Autores/as Marcos García-González, P. Gamallo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 53 (páxs. 25 ata 32)

Arc-Eager Parsing with the Tree Constraint

Autores/as Nivre, J., Daniel Fernández-González
Revista COMPUTATIONAL LINGUISTICS Vol. 40 Núm. 2
DOI https://doi.org/10.1162/coli_a_00185

Finding the Smallest Binarization of a CFG is NP-Hard

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez
Revista JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES Vol. 80 Núm. 4 (páxs. 796 ata 805)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jcss.2013.12.003

Marcas de uso en el Diccionario de colocaciones del español

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Revista Zeitschrift fur Romanische Philologie Vol. 130 Núm. 3 (páxs. 698 ata 724)
DOI https://doi.org/10.1515/zrp-2014-0056

Consultas con Errores Ortográficos en RI Multilingüe: Análisis y Tratamiento

Autores/as David Vilares Calvo, Adrián Blanco González, Jesús Vilares
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 51 (páxs. 25 ata 32)

A syntactic approach for opinion mining on Spanish reviews

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista NATURAL LANGUAGE ENGINEERING Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 139 ata 163)

Clasificación de polaridad en textos con opiniones en español mediante análisis sintáctico de dependencias

Autores/as David Vilares, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 50 (páxs. 13 ata 20)

Una aproximación supervisada para la minería de opiniones sobre tuits en español en base a conocimiento lingüístico

Autores/as David Vilares, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 51 (páxs. 127 ata 134)

Divisible Transition Systems and Multiplanar Dependency Parsing

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Joakim Nivre
Revista COMPUTATIONAL LINGUISTICS Vol. 39 Núm. 4 (páxs. 799 ata 845)
DOI https://doi.org/10.1162/coli_a_00150

Incorporating frequency information in a collocation dictionary: Establishing a methodology

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Orsolya Vincze
Revista Procedia. Social and Behavioral Sciences Journal Vol. 95 (páxs. 241 ata 248)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.644

A Comparative Study of Collocations in a Native Corpus and a Learner Corpus of Spanish

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Ana Orol González
Revista Procedia. Social and Behavioral Sciences Journal Vol. 95 (páxs. 563 ata 570)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.683

El tratamiento lexicográfico de los marcadores del discurso

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Revista LINRED Vol. 9 (páxs. 1 ata 20)

Dependency Parsing Schemata and Mildly Non-Projective Dependency Parsing

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, John Carroll, David Weir
Revista COMPUTATIONAL LINGUISTICS Vol. 37 Núm. 3 (páxs. 541 ata 586)

Parsing Schemata for Practical Text Analysis

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 44 (páxs. 153 ata 154)

Error-repair parsing Schemata

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Revista THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Vol. 411 Núm. 79 (páxs. 1121 ata 1139)

Delimitando la intersección entre composición y fraseología

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Lingüística Española Actual (páxs. 243 ata 275)

Alternances actantielles et la montée du possesseur: une étude de cas en espagnol

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner
Revista Langages Vol. 172 Núm. 4 (páxs. 9 ata 31)

Producción eficiente de recursos lingüísticos: el proyecto Victoria

Autores/as Lionel Nicolas, Miguel Ángel Molinero Álvarez, Benoît Sagot, Elena Sánchez Trigo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Jacques Farré, Joan Miquel Vergés, Eric de La Clergerie
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 43 (páxs. 391 ata 392)

Consultas degradadas en recuperación de información textual

Autores/as Juan Otero Pombo, Jesús Vilares, Manuel Vilares
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 42 (páxs. 9 ata 16)

Introduction to the special issue on non-english web retrieval

Autores/as Fotis Lazarinis, Jesús Vilares, John Tait, Efthimis N. Efthimiadis
Revista INFORMATION RETRIEVAL Vol. 12 (páxs. 227 ata 229)

Current research issues and trends in non-English Web searching

Autores/as Fotis Lazarinis, Jesús Vilares, John Tait, Efthimis N. Efthimiadis
Revista INFORMATION RETRIEVAL Vol. 12 (páxs. 230 ata 250)

A capillary zone electrophoresis for determination of thiolic peptides in biological samples

Autores/as Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, Cristina Suárez, José Enrique Torres Vaamonde
Revista JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Vol. 32 (páxs. 2152 ata 2158)

Dunaliella salina as marine microalga highly tolerant to but a poor remover of cadmium

Autores/as Salvador Folgar Couselo, José Enrique Torres Vaamonde, Mónica Pérez Rama, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Revista JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Vol. 165 (páxs. 486 ata 493)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.10.010

A general method for transforming standard parsers into error-repair parsers

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5449 (páxs. 207 ata 219)

A Compiler for Parsing Schemata

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 39 Núm. 5 (páxs. 441 ata 470)

Las aventuras de basta en tierras filipinas: huellas de un proceso de pragmaticalización.

Autores/as Nancy Vázquez Veiga, Mauro Andrés Fernández Rodríguez
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA Vol. 6 Núm. 2 (páxs. 157 ata 174)

English-to-French CLIR: a knowledge-light pproach through character n-grams aligment

Autores/as Jesús Vilares, Michael P. Oakes, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5152 (páxs. 148 ata 155)

El modelo probabilístico: características y modelos derivados

Autores/as Jesús Vilares
Revista REVISTA GENERAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Vol. 18 (páxs. 343 ata 363)

Extraction of complex index terms in non-English IR: a shallow parsing based approach

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Revista INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT Vol. 44 Núm. 4 (páxs. 1517 ata 1537)

Text retrieval through corrupted queries

Autores/as Juan Otero Pombo, Jesús Vilares, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5290 (páxs. 362 ata 371)

Técnicas deductivas para el análisis sintáctico con corrección de errores

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 39 (páxs. 13 ata 20)

"Actantes y colocaciones"

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Nueva Revista de Filología Hispánica Vol. 55 Núm. 2 (páxs. 435 ata 458)

Generation of Indexes for Compiling Efficient Parsers from Formal Specifications

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4739 (páxs. 257 ata 264)

Contextual Spelling Correction

Autores/as Juan Otero Pombo, Jorge Graña Gil, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4739 (páxs. 290 ata 296)

Compiling Declarative Specifications of Parsing Algorithms

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4653 (páxs. 529 ata 538)

Character N-Grams Translation in Cross-Language Information Retrieval

Autores/as Jesús Vilares, Michael P. Oakes, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4592 (páxs. 217 ata 228)

A First Approach to CLIR Using Character N-Grams Alignment

Autores/as Jesús Vilares, Michael P. Oakes, John I. Tait
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4730 (páxs. 111 ata 118)

Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa.

Autores/as Mauro Andrés Fernández Rodríguez, Nancy Vázquez Veiga
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA Núm. 1 (páxs. 9 ata 117)

Robust Spelling Correction

Autores/as Manuel Vilares, Juan Otero Pombo, Jesús Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3845 (páxs. 319 ata 328)

Marcadores de énfasis: "gayod, gane y gale" en el chabacano de Zamboanga

Autores/as Mauro Andrés Fernández Rodríguez, Nancy Vázquez Veiga
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA (páxs. 27 ata 40)

Entón ¿é unha colocación ou non? Análise contrastiva das colocacións

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Cadernos de Fraseoloxía Galega Vol. 8 (páxs. 29 ata 43)

Tratamiento de la variación sintáctica mediante un modelo de recuperación basado en localidad

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 36 (páxs. 39 ata 46)

Estudio comparativo del rendimiento de analizadores sintácticos para gramáticas de adjunción de árboles

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 37 (páxs. 179 ata 186)

Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural en la recuperación de información en español (PhD. Dissertation Abstract)

Autores/as Jesús Vilares
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 36 (páxs. 57 ata 58)

Composition and production of thiol constituents induced by cadmium in the marine microalga Tetraselmis suecica.

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Revista ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY Vol. 25 Núm. 1 (páxs. 128 ata 136)

Generación automática de analizadores sintácticos a partir de esquemas de análisis

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 35 (páxs. 401 ata 408)

Capillary zone electrophoresis for analysis of phytochelatins and other thiol peptides in complex biological samples derivatized with monobromobimane

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Revista ELECTROPHORESIS Vol. 26 (páxs. 610 ata 620)

Spelling Correction on Technical Documents

Autores/as Manuel Vilares, Juan Otero Pombo, Jorge Graña Gil
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3643 (páxs. 131 ata 139)

Semantic Similarity Between Sentences Through Approximate Tree Matching

Autores/as Francisco J. Ribadas Pena, Manuel Vilares, Jesús Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3523 (páxs. 638 ata 646)

Regional Versus Global Finite-State Error Repair

Autores/as Manuel Vilares, Juan Otero Pombo, Jorge Graña Gil
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3406 (páxs. 120 ata 131)

Regional Finite-State Error Repair

Autores/as Manuel Vilares, Juan Otero Pombo, Jorge Graña Gil
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3317 (páxs. 269 ata 280)

Integrating syntactic information by means of data fusion techniques

Autores/as Francisco J. Ribadas Pena, Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3643 (páxs. 169 ata 178)

COLE Experiments at QA@CLEF 2004 Spanish Monolingual Track

Autores/as Enrique Méndez Díaz, Jesús Vilares, David Cabrero Souto
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3491 (páxs. 544 ata 551)

Tratamiento lexicográfico de la interjección "¡ojo!" en el diccionario de marcadores del español

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Nancy Vázquez Veiga
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Núm. 31 (páxs. 399 ata 430)

A formal frame for robust parsing

Autores/as Manuel Vilares, V. M. Darriba, Jesús Vilares, F. J. Ribadas
Revista THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Núm. 328 (páxs. 171 ata 186)

COLE experiments at CLEF 2003 in the Spanish monolingual track

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Francisco J. Ribadas
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3237 (páxs. 345 ata 357)

Variants of mixed parsing of TAG and TIG

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Víctor J. Díaz
Revista TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES Vol. 44 (páxs. 41 ata 65)

Dealing with syntactic variation through a locality-based approach

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3246 (páxs. 255 ata 266)

Morphological and syntactic processing for text retrieval

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares Ferro
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3180 (páxs. 371 ata 380)

On asymptotic finite-state error repair

Autores/as Manuel Vilares, Juan Otero, Jorge Graña Gil
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3246 (páxs. 271 ata 272)

Parsing incomplete sentences revisited

Autores/as Manuel Vilares, Víctor M. Darriba, Jesús Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2945 (páxs. 102 ata 111)

Phrase similarity through the edit distance

Autores/as Manuel Vilares, Francisco J. Ribadas, Jesús Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 3180 (páxs. 306 ata 317)

Experiencias del grupo COLE en la aplicación de técnicas de procesamiento del lenguaje natural a la recuperación de información en español

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jesús Vilares, Francisco J. Ribadas
Revista Inteligencia Artificial: Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial Vol. 8 Núm. 22 (páxs. 123 ata 134)

Pero ya hablé gallego, lle dixen eu...: Análisis de un caso de alternancia de códigos en una situación bilingüe.

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Revista ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA Vol. 17 (páxs. 589 ata 606)

Un enfoque gramatical para la extracción de términos índice

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 31 (páxs. 243 ata 250)

Análisis ascendente bidireccional de TAG dirigido por el núcleo TIG

Autores/as Vicente Carrillo Montero, Víctor J. Díaz Madrigal, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 31 (páxs. 151 ata 158)

La nature des collocatifs: leur statut en tant quunités lexicales

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Travaux et Recherches en Linguistique Appliquée (páxs. 45 ata 60)

A Predictive Left-Corner Parser for Tree Adjoining Grammars

Autores/as Vicente Carrillo Montero, Víctor J. Díaz Madrigal, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista REVISTA ELECTRÓNICA E-RTHABLA (E-RTH) Vol. 1 (páxs. 1 ata 8)

Introducing FDSA (Fuzzy Dictionary of Synonyms and Antonyms): Applications on Information Retrieval and Stand-Alone Use

Autores/as Santiago Fernández Lanza, Jorge Graña Gil, Alejandro Sobrino Cerdeiriña
Revista MATHWARE AND SOFT COMPUTING Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 57 ata 70)

COLE Experiments in the CLEF 2002 Spanish Monolingual Track

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Francisco J. Ribadas Pena, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2785 (páxs. 265 ata 278)

Compilation of Constraint-Based Contextual Rules for Part-of-Speech Tagging into Finite State Transducers

Autores/as Jorge Graña Gil, Gloria Andrade Sánchez, Jesús Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2608 (páxs. 128 ata 137)

Bidirectional Push Down Automata

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Víctor J. Díaz Madrigal, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2608 (páxs. 35 ata 46)

Searching for Asymptotic Error Repair

Autores/as Manuel Vilares, Víctor M. Darriba Bilbao, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2608 (páxs. 276 ata 281)

Generation of Incremental Parsers

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Víctor M. Darriba Bilbao
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2588 (páxs. 191 ata 202)

Using syntactic dependency-pairs conflaction to improve retrieval performance in spanish

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Fco. Mario Barcala, Jesús Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2276 Núm. - (páxs. 381 ata 390)

Formal Methods of Tokenization for Part-of-Speech Tagging

Autores/as Jorge Graña Gil, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2276 Núm. - (páxs. 240 ata 249)

A common solution for tokenización and part-of-speech tagging: one-pass viterbi algorithm vs. iterative approaches.

Autores/as Jorge Graña Gil, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2448 Núm. - (páxs. 3 ata 10)

On the Usefulness of extracting syntatic dependencies for text indexing

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jesús Vilares, Victor M. Darriba Bilbao
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2464 Núm. - (páxs. 3 ata 11)

Compilation Methods of minimal acyclic finite-state automata for large dictionaries

Autores/as Jorge Graña Gil, Fco. Mario Barcala, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2494 Núm. - (páxs. 135 ata 148)

Practical NLP-based text indexing

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jorge Graña Gil, Jesús Vilares, Francisco Mario Barcala, Manuel Vilares
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2527 Núm. - (páxs. 635 ata 644)

Mixed Parsing of tree insertion and tree adjoinnig grammars.

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Vicente Carrillo, Victor Díaz
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2527 Núm. - (páxs. 694 ata 703)

Colocaciones y contorno de la definición lexicográfica.

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Lingüística Española Actual Vol. 24 Núm. 1 (páxs. 63 ata 96)

Cadmium removal by living cells of the marine microalga "Tetraselmis suecica".

Autores/as Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, José Enrique Torres Vaamonde
Revista BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 84 Núm. 3 (páxs. 265 ata 270)
DOI https://doi.org/10.1016/s0960-8524(02)00045-7

Técnicas de análisis sintáctico robusto para la etiquetación del lenguaje natural

Autores/as Jorge Graña Gil
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 28 Núm. - (páxs. 117 ata 118)

Interpretación tabular de autómatas para lenguajes de adjunción de arboles

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 28 Núm. - (páxs. 119 ata 120)

Algoritmos de análisis para gramáticas de inserción de árboles

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Victor Díaz, Vicente Carrillo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 29 Núm. - (páxs. 89 ata 96)

Análisis sintáctico combinado de gramáticas de adjunción de arboles y de gramáticas de inserción de arboles

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Vicente Carrillo, Victor Díaz
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 29 Núm. - (páxs. 65 ata 72)

Stochastic Parsing and Parallelism

Autores/as Jorge Graña Gil, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Oscar Sacristán Agulló
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2004 Núm. - (páxs. 401 ata 410)

A Formal definition of Bottom-up Embedded Push-Down Automata and their tabulation technique

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares, Eric Villemonte de la Clergerie
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2099 Núm. - (páxs. 44 ata 61)

Class III metalothioneins in response to cadmium toxicity in the marine microalga Tetraselmis suecica (Kylin) Butch.

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Revista ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY Vol. 20 Núm. 9 (páxs. 2061 ata 2066)
DOI https://doi.org/10.1897/1551-5028(2001)020<2061:cimirt>2.0.co;2

Etiquetación robusta del lenguaje natural: preprocesamiento y segmentación

Autores/as Jorge Graña Gil, Fco.Mario Barcala Rodríguez
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 27 Núm. - (páxs. 173 ata 180)

Normalización de términos multipalabra mediante pares de dependencia sintáctica

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Fco.Mario Barcala Rodríguez
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 27 Núm. - (páxs. 123 ata 130)

Generación automática de familias morfológicas mediante morfología derivativa productiva

Autores/as David Cabrero Souto, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 27 Núm. - (páxs. 181 ata 188)

Análisis sintáctico ascendente de TAGs guiado por la esquina izquierda

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, V.J. Diaz Madrigal, V. Carrillo Montero
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 27 Núm. - (páxs. 47 ata 54)

Applying Productive Derivational Morphology to Term Indexing of Spanish Texts

Autores/as David Cabrero Souto, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2004 Núm. - (páxs. 336 ata 348)

Constructions á verbe support dans des langues SOV.

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Bulletin de la Societeé de Linguistique de Paris Vol. 96 Núm. 1 (páxs. 79 ata 106)

Construction d'une base de données des collocations bilingue français-espagnol.

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Langages Vol. 143 (páxs. 5 ata 27)

Towards the development of heuristics for automatic query expansion

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2113 Núm. - (páxs. 887 ata 896)

Análisis sintáctico bidireccional de TAGs

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, V.J. Diaz Madrigal
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 26 Núm. - (páxs. 103 ata 110)

Tabulation of automata for tree adjoining languages

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, M.-J. Nederhof, Eric De la Clergerie
Revista GRAMMARS Vol. 3 Núm. 2 (páxs. 89 ata 110)

Construcción de una base de datos de colocaciones léxicas

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Begoña Sanromán
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 24 (páxs. 97 ata 98)

Análisis sintáctico estocástico y paralelismo

Autores/as Jorge Graña Gil, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Oscar Sacristán Agulló
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 26 Núm. - (páxs. 125 ata 132)

Enfermedad de Behcet

Autores/as Jorge Graña Gil, J. Sánchez Meidoso, Mercedes Freire González, A. Atanes, F Galdo Fernández
Revista SEMINARIOS DE LA FUNDACIÓN DE REUMATOLOGÍA Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 83 ata 102)

Verbos de apoyo, funciones léxicas y traducción automática

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Revista de Lexicografía Vol. 6 (páxs. 155 ata 177)

Tratamiento médico: fármacos de acción lenta

Autores/as Mercedes Freire González, J Pinto-Tasende, Jorge Graña Gil, A. Atanes, F Galdo Fernández
Revista REVISTA CLINICA ESPANOLA Vol. 200 Núm. 1 (páxs. 96 ata 100)

Masa frontotemporal: afectación ocular y nasal

Autores/as Mercedes Freire González, J Pinto-Tasende, Jorge Graña Gil, A. Atanes, Fausto Galdo Fernández
Revista REVISTA CLINICA ESPANOLA Vol. 200 Núm. 7 (páxs. 393 ata 394)

Respuestas mínimas reguladoras: los límites de la marginalidad

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Revista ORALIA. ANÁLISIS DEL DISCURSO ORAL Vol. 3 Núm. - (páxs. 221 ata 242)

Transferencia léxica y reglas de paráfrasis: verbos denominados de Sp Cognado

Autores/as Begoña Sanromán, Inés Lareo Martín, Margarita Alonso Ramos
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 25 (páxs. 183 ata 189)

Generación multilingüe de boletines meteorológicos

Autores/as Karine Chevreau, José Coch, José Antonio garcia- moya, Margarita Alonso Ramos
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 25 (páxs. 51 ata 58)

Aprendizaje en la resolución automática de las ambigüedades léxicas del lenguaje natural

Autores/as Javier Andrade Garda, Teresa Romero Quintáns, Jorge Graña Gil
Revista NOVÁTICA Núm. 133 (páxs. 16 ata 21)

Algoritmos tabulares para el análisis de TAG

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Núm. 23 (páxs. 157 ata 164)

Nuevos algoritmos tabulares para el análisis de LIG

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jorge Graña Gil, Manuel Vilares
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. 25 Núm. - (páxs. 7 ata 14)

Coocurrencia léxica y descripción lexicográfica del verbo DAR

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Zeitschrift fur Romanische Philologie Vol. 113 Núm. 3 (páxs. 380 ata 417)

La tercera cara del signo linguístico

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Moenia. Revista lucense de lingüística e literatura Vol. 3 (páxs. 51 ata 77)

Finite-state morphology and formal verification

Autores/as Jorge Graña Gil, Pilar Alvariño Alvariño
Revista JOURNAL OF NATURAL LANGUAGE ENGINEERING Vol. 3 Núm. 4 (páxs. 303 ata 304)

Corpus de lengua hablada en la ciudad de A Coruña: el rol del entrevistador en la conversación semidirigida.

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Revista REVISTA LUCENSE DE FILOLOXÍA Vol. - Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Los marcadores discursivos en las obras lexicográficas.

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Revista Revista de Lexicografía Vol. 2 Núm. - (páxs. 133 ata 149)

An experience on Natural Language Parsing.

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Revista LENGUAJESNATURALES Y LENGUAJES FORMALES XII Vol. - Núm. - (páxs. 555 ata 562)

Exploring interactive chart parsing

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista Procesamiento del Lenguaje Natural Vol. - Núm. 17 (páxs. 158 ata 172)

Compte-rendu de Grammaire des fautes et francáis non conventionnels

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Francais Moderne (páxs. 0 ata 0)

Hacia una definición del concepto de colocación de J.R. Firth a I. Mel'cuk

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Revista Revista de Lexicografía Núm. 1 (páxs. 24 ata 51)

Una aproximación a algunos marcadores con función textual de "resumen", "conclusión" y "cierre"

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Revista ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA Vol. - Núm. 10 (páxs. 349 ata 390)

Corpus de lengua hablada en la ciudad de A Coruña: El rol del entrevistador en la conversación semidirigida

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Revista Moenia. Revista lucense de lingüística e literatura Vol. - Núm. 2 (páxs. 0 ata 0)

A predictive bottom-up evaluator

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Revista LOGIC PROGRAMMING Vol. 8 Núm. 4 (páxs. 9 ata 10)

¿Espontaneidad o planificación? Marcadores textuales en la lengua oral

Autores/as Cristina Fernández Bernárdez, Nancy Vázquez Veiga
Revista LENGUAJE Y TEXTOS Vol. - Núm. 6 (páxs. 187 ata 195)

Spanish Learner Corpus Research: Current trends and future perspectives

Editores Margarita Alonso Ramos
Editorial John Benjamins Publishing Company, (España)
ISBN 9789027266248

La expresión pronominal de sujeto y objetos en español: Estudio con datos conversacionales

Editorial Universidade de Santiago de Compostela. Servicio de Publicacións, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-15876-67-0

Parsing Schemata for Practical Text Analysis

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez
Editorial Imperial College Press, Londres (Reino Unido)
ISBN 978-1-84816-560-1

Improving Non English Web Searching

Editorial ACM Press, Amsterdam (Países Bajos)
ISBN 978-84-690-6978-3

Diccionarios y Fraseoloxía

Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-221-8

Los criollos de base ibérica

Editorial Iberoamericana - Vervuert, (España)
ISBN 84-8489-162-3

Las construcciones con verbo de apoyo

Autores/as Margarita Alonso Ramos
ISBN 84-7522-920-4

Marcadores discursivos de recepción

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-9750-156-X

Actas del Congreso Internacional ' Tabulation in Parsing and Deduction( TAPD2000)

ISBN VG-719-2000

Actas del ' XVI Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural( SEPLN-2000)'

ISBN 1135-5948

Concepción de Sistemas Tiempo Real Síncronos

Autores/as Manuel Vilares, Jorge Graña Gil, Alberto Valderruten Vidal
Editorial Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-89694-11-7

Programación Lógica (Segunda Edición)

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Alberto Valderruten Vidal
Editorial Universidad de A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-89641-18-8

Weighted compositional vectors for translating collocations using monolingual corpora

Autores/as Marcos Garcia,Marcos García Salido,Margarita Alonso Ramos
Libro International Conference on Computational and Corpus-Based Phraseology. EUROPHRAS 2019: Computational and Corpus-Based Phraseology
Vol. 11755 Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-30134-7
Páxinas Dende a 113 ata a 128

Identifying lexical bundles for an academic writing assistant in Spanish

Autores/as Marcos García Salido,Marcos Garcia,Margarita Alonso Ramos
Libro International Conference on Computational and Corpus-Based Phraseology. EUROPHRAS 2019: Computational and Corpus-Based Phraseology
Vol. 11755 Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-30134-7
Páxinas Dende a 144 ata a 158

Discovering bilingual collocations in parallel corpora: A first attempt at using distributional semantics

Autores/as Marcos Garcia,Marcos García Salido,Margarita Alonso Ramos
Libro Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New resources and applications
Vol. 90 Edita John Benjamins Publishing Company.
ISBN: 9789027202345
Páxinas Dende a 267 ata a 279

Comparing bilingual word embeddings to translation dictionaries for extracting multilingual collocation equivalents

Autores/as Marcos Garcia
Libro Multiword expressions at length and in depth: Extended papers from the MWE 2017 workshop
Vol. 3 Edita Language Science Press.
ISBN: 978-3-96110-123-8
Páxinas Dende a 319 ata a 342

Task-Oriented Evaluation of Dependency Parsing with Open Information Extraction

Autores/as Pablo Gamallo,Marcos Garcia
Libro Computational Processing of the Portuguese Language. 13th International Conference, PROPOR 2018
Edita Springer.
ISBN: 978-3-319-99721-6
Páxinas Dende a 77 ata a 82

Can collocations be deduced? A lexically-driven analysis from the perspective of language production

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Collocations and other lexical combinations in Spanish. Theoretical and applied approaches
Edita Routledge- New York and London.
ISBN: 978-1-138-21044-8
Páxinas Dende a 21 ata a 40

Spanish learner corpus research: Achievements and challenges

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Spanish Learner Corpus Research: Current trends and future perspectives
Edita John Benjamins.
ISBN: 9789027210753
Páxinas Dende a 3 ata a 32

Learning Resources for Spanish Collocations: from a dictionary towards a writing assistant

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Collocations Cross-Linguistically. Corpora, Dictionaries and Language Teaching
Edita Société Néophilologique.
ISBN: 978-951-9040-57-8
Páxinas Dende a 65 ata a 95

Semantic Relation Extraction. Resources, Tools and Strategies

Autores/as Marcos Garcia
Libro Computational Processing of the Portuguese Language. PROPOR 2016. Lecture Notes in Artificial Intelligence
Vol. 9727 Edita Springer .
ISBN: 978-3-319-41551-2
Páxinas Dende a 141 ata a 152

Entity Linking with Distributional Semantics

Autores/as Pablo Gamallo,Marcos Garcia
Libro Computational Processing of the Portuguese Language. PROPOR 2016. Lecture Notes in Artificial Intelligence
Vol. 9727 Edita Springer .
ISBN: 978-3-319-41551-2
Páxinas Dende a 177 ata a 188

Discourse markers in CEDEL2 and SPLLOC corpora of learner Spanish

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Libro Spanish Learner Corpus Research: Current trends and future perspectives
Edita John Benjamins Publishing Company.
ISBN: 9789027266248
Páxinas Dende a 267 ata a 297

A corpus study of Spanish as a Foreign Language learners collocation production

Autores/as Orsolya Vincze,Marcos García Salido,Ana Orol González,Margarita Alonso Ramos
Libro Spanish Learner Corpus Research: Current trends and future perspectives
Edita John Benjamins.
ISBN: 9789027210753
Páxinas Dende a 299 ata a 331

Yet Another Suite of Multilingual NLP Tools

Autores/as Marcos García-González,Gargallo, P
Libro Languages, Applications and Technologies: 4th International Symposium, SLATE 2015, Madrid, Spain, June 18-19, 2015, Revised Selected Papers
Edita Springer.
ISBN: 978-3-319-27652-6
Páxinas Dende a 65 ata a 75

Structure argumentale et collocations verbales

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Penser le Lexique-Grammaire, perspectives actuelles
Edita Éditions Honoré Champion.
ISBN: 978-2-7453-2512-9
Páxinas Dende a 25 ata a 36

A proposal for a multilevel linguistic representation of Spanish personal names

Autores/as Orsolya Vincze,Margarita Alonso Ramos
Libro Dependency Linguistics. Recent advances in linguistic theory using dependency structures
Edita John Benjamins.
ISBN: 978-9027255983
Páxinas Dende a 119 ata a 140

Annotation of collocations in a learner corpus for building a learning environment

Autores/as Leo Wanner,Margarita Alonso Ramos,Orsolya Vincze,Roberto Nazar,Gabriela Ferraro,Estela Mosqueira Suárez,Sabela Prieto González
Libro Twenty Years of Learner Corpus Research: Looking back, Moving ahead. Corpora and Language in Use.
Edita Presses universitaires de Louvain.
ISBN: 2875581996
Páxinas Dende a 493 ata a 503

Colocaciones, diccionario y corpus de aprendices

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Eugenio Coseriu, in memoriam. XIV Jornadas de Lingüística
Edita Universidad de Cádiz.
ISBN: 978-84-9828-458-4
Páxinas Dende a 57 ata a 71

Maskin, maski, masque... in the Spanish and Portuguese creoles of Asia. Same particle, same provenance

Autores/as Nancy Vázquez Veiga,Mauro Andrés Fernández Rodríguez
Libro Ibero-Asian Creoles. Comparative Perspectives
Edita Universidade de Coimbra / Universidade Federal da Bahia / Universidade de Macau.
ISBN: 978 90 272 5269 2
Páxinas Dende a 181 ata a 204

Explorando la frecuencia léxica para el Diccionario de colocaciones del español

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Cum corde et in nova grammatica: Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo
Edita Servicio Publicaciones Universidad de Santiago.
ISBN: 978-84-9887-914-8
Páxinas Dende a 19 ata a 40

Naturaleza semántica de las colocaciones verbales

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Meaning, Texts and other Exciting Things: Festschrift in Honour of Igor Mel'cuk
Edita Jazyki slavjanskoj kultury.
ISBN: 978-5-9551-0593-2
Páxinas Dende a 15 ata a 29

Sobre por qué un grupo de palabras puede ser una sola palabra sin ser paradójico

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Neología y creatividad lingüística
Edita Quaderns de Filologia, Universitat de Valencia.
ISBN: 978-8437089799
Páxinas Dende a 115 ata a 136

La enseñanza del Procesamiento del Lenguaje Natural en facultades de Informática y Filología

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo,Margarita Alonso Ramos,Carlos Gómez-Rodríguez,Jorge Graña Gil,Jesús Vilares
Libro Investigaciones sobre docencia universitaria y nuevas metodologías
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-02-1
Páxinas Dende a 13 ata a 18

La enseñanza del Procesamiento del Lenguaje Natural en facultades de Informática y Filología

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo,Margarita Alonso Ramos,Carlos Gómez-Rodríguez,Jorge Graña Gil,Jesús Vilares
Libro Investigaciones sobre docencia universitaria y nuevas metodologías
Edita Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-02-1
Páxinas Dende a 13 ata a 18

Sobre los usos figurados: ¿extensiones de una única definición?

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro 60 Problemas de gramática dedicados a Ignacio Bosque
Edita AKAL.
ISBN: 978-84-460-3427-8
Páxinas Dende a 340 ata a 346

No importa si la llamas o no colocación, descríbela

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro La fraseología del s. XXI
Edita Frank & Timme.
ISBN: 978-3-86596-291-1
Páxinas Dende a 55 ata a 80

Character N-Grams as Text Alignment Unit: CLIR Applications

Autores/as Jesús Vilares,Michael P. Oakes,Manuel Vilares
Libro Recent Advances in Natural Language Processing V
Vol. - Edita John Benjamins Publishing Company.
ISBN: 978-90-272-4825-1
Páxinas Dende a 193 ata a 204

Noms d'objet ou cause de sentiment dans le "Diccionario de colocaciones del español"

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Le lexique des émotions
Edita ELLUG/Université Stendhal.
ISBN: 978-2-84310-149-6
Páxinas Dende a 251 ata a 274

Las unidades léxicas no descriptivas y la expresión de las emociones: tratamiento lexicográfico de algunas interjecciones y vocativos.

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Libro La lingüística como reto epistemológico y como acción social (volumen II)
Vol. - Edita Arco Libros.
ISBN: 978-84-7635-776-7
Páxinas Dende a 1121 ata a 1132

Towards the synthesis of Support Verb Constructions: Distribution of Syntatic Actants between the Verb and the Noun

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Selected Lexical and Grammatical Issues in Meaning-Text Theory
Vol. - Edita John Benjamins.
ISBN: 978 90 272 3094 2
Páxinas Dende a 93 ata a 133

Access to a Large Dictionary of Spanish Synonyms: A Tool for Fuzzy Information Retrieval

Autores/as Alejandro Sobrino Cerdeiriña,Santiago Fernández Lanza,Jorge Graña Gil
Libro Soft Computing in Web Information Retrieval: Models and Applications
Vol. - Edita Springer-Verlag.
ISBN: 3-540-31588-8
Páxinas Dende a 299 ata a 316

Glosas para un Diccionario de colocaciones del español

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Diccionarios y Fraseoloxía
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de A Coruña.
ISBN: 84-9749-221-8
Páxinas Dende a 59 ata a 88

Algunas consideraciones en torno al tratamiento lexicográfico de los marcadores pragmáticos.

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Libro Palabras, norma, discurso. En memoria de Fernando Lázaro Carreter.
Vol. - Edita Universidad deSalamanca.
ISBN: 84-7800-493-9
Páxinas Dende a 1153 ata a 1169

Diccionario de Colocaciones del español y enseñanza del léxico

Autores/as Margarita Alonso Ramos,Eva Muñiz
Libro Carrió Pastor, M. Luisa (ed.), Perspectivas interdisciplinares de la Lingüística aplicada
Vol. - Edita AESLA y Univ. Politécnica de Valencia.
ISBN: 84-609-6062-5
Páxinas Dende a 471 ata a 477

Relating tabular parsing algorithms for LIG and TAG (chapter 8)

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo,Eric de la Clergerie,Víctor J. Díaz,Manuel Vilares
Libro New Developments in Parsing Technology
Vol. - Edita Kluwer Academic Publishers.
ISBN: 1-4020-2293-X
Páxinas Dende a 157 ata a 184

Hacia un diccionario de colocaciones del Español y su codificación

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Léxicografía computacional y semántica
Edita Edicions de Universitat de Barcelona.
ISBN: 84-8338-405-1
Páxinas Dende a 11 ata a 34

La lexicografía y los nuevos diccionarios electrónicos

Autores/as Pablo Cancelo Lopez
Libro Cuestiones de Lexicografía.
Vol. - Edita TrisTram.
ISBN: 84-89377-35-9
Páxinas Dende a 75 ata a 83

Détermination, incorporation et phraséologie dans les constructions á verbe support.

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Détermination et Formalisation.
Vol. - Edita John Benjamins.
ISBN: 90-272-3133-8
Páxinas Dende a 51 ata a 65

Generalized LR parsing for extensions of context-free grammars

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo,Manuel Vilares,David Cabrero Souto
Libro Recent advances in natural language processing II
Vol. - Edita John Benjamins.
ISBN: 90-272-3695-X
Páxinas Dende a 81 ata a 92

Discourse Markers: A Pragmatic Category?

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Libro Hispanic Linguistic at the Turn of the Millenium: Papers from the 3th Hispnic Linguistic Symposium( Georgetown University, October 1998)
Vol. - Edita Cascadilla Press.
ISBN: 0-472-08604-8
Páxinas Dende a 352 ata a 363

An Operational Model for Parsing Definite Clause Grammars with Infinite Terms

Autores/as Manuel Vilares,Miguel Ángel Alonso Pardo,David Cabrero Souto
Libro Logical Aspects of Computional Linguistics
Vol. - Edita Springer-Verlag.
ISBN: 3-540-65751-7
Páxinas Dende a 212 ata a 230

An LALR Extension for DCGs in Dynamic Programming

Autores/as Manuel Vilares,Miguel Ángel Alonso Pardo
Libro Mathematical and Computational Analysis of Natural Language
Vol. - Edita John Benjamins.
ISBN: 90-272-1554-5
Páxinas Dende a 267 ata a 278

Algunas consideraciones acerca de las respuestas mínimas

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Libro Travaux de Linguistique Hispanique
Vol. - Edita Presses de la Sorbone Nouvelle.
ISBN: 2-87854-078-6
Páxinas Dende a 451 ata a 472

A Classification and Descriptión of Lexical Functions for their Combinations

Autores/as Margarita Alonso Ramos,A. Tutin
Libro Lexical functions in Lexicography and Natural Lenguage Processing
Edita L.Waner.
ISBN: nodef-0149
Páxinas Dende a 147 ata a 167

Lexical Functions of the Explanatory Combinatorial Dictionary for Lexicalization in Text Generation

Autores/as Margarita Alonso Ramos,A. Tutin,G. Lapalme
Libro Computational Lexical Semantics
Edita P. Saint Dizier & E. Viegas.
ISBN: nodef-0417
Páxinas Dende a 351 ata a 366

A Classification and Description of Lexical Functions for a Treatment of their Combinations

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Lexical Functions in Lexicography and Natural Language processing
Vol. - ISBN: nodef-0418
Páxinas Dende a 234 ata a 243

Description lexicographiques des verbes supports dans le Dictionnaire explicatif et combinatoire

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Libro Lexiques-Grammaires comparés et traitements automatiques
Vol. - ISBN: nodef-0415
Páxinas Dende a 95 ata a 111

Buscando robustez nun mundo multilingüe: de pipelines a embeddings

Autor/a Yerai Doval Mosquera
Director/es Jesús Vilares Ferro; Manuel Vilares Ferro
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis de errores en la interlengua de aprendices brasileños de español

Autor/a Maria Cristina Peixoto Feliciano
Director/es Joaquín Sueiro Justel; Nancy Josefina Vázquez Veiga
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

COMPOSITIONAL LANGUAGE PROCESSING FOR MULTILINGUAL SENTIMENT ANALYSIS

Autor/a David Vilares Calvo
Director/es Miguel Ángel Alonso Pardo; Carlos Gómez Rodríguez
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El portafolio europeo de todas las lenguas en la educación infantil y primaria: un recurso plural para mejorar y modificar las actitudes lingüísticas de cara a la lengua de signos española.

Autor/a María Concepción Bao Fente
Director/es Nancy Vázquez Veiga; Inmaculada C. Baez Montero
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Learning multiword expressions from corpora and diccionaries

Autor/a Orsolya Vincze
Director/es Margarita Alonso Ramos
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Improvements to the performance and applicability of dependency parsing

Autor/a Daniel Fernández González
Director/es Manuel Vilares Ferro; Carlos Gómez Rodríguez
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Las alternancias de diátesis en los verbos de sentimiento en español como un problema entre el léxico y la sintaxis

Autor/a Marta Rebolledo Lemus
Director/es Margarita Alonso Ramos
Ámbito Gallego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Corpus lingüísticos estructurados de grandes dimensiones: Metodología y sistemas de recuperación de información

Autor/a Francisco Mario Barcala Rodríguez
Director/es Jorge Graña Gil;Manuel Vilares Ferro
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Parsing schemata for practical text analysis

Autor/a Carlos Gómez Rodriguez
Director/es Miguel Ángel Alonso Pardo;Manuel Vilares Ferro
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Análisis léxico robusto

Autor/a Juan Otero Pombo
Director/es Manuel Vilares Ferro;Jorge Graña Gil
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural en la recuperación de la información en español

Autor/a Jesús Vilares Ferro
Director/es Miguel Ángel Alonso Pardo;José Luis Freire Nistal
Ámbito Computación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Identificación del perfil colocacional de textos académicos a partir de la sofisticación
XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. 12th International Conference on Corpus Linguistics. CILC 2021
Internacional

Autores/as Eleonora Guzzi, Margarita Alonso Ramos
Organizador AELINCO
Lugar Murcia (España)

Una herramienta para la ayuda a la redacción de textos académicos (HARTA) como uso de las TIC en el proceso de escritura
EDUNOVATIC 2020. 5th Virtual International Conference on Education, Innovation and TIC
Internacional

Autores/as Eleonora Guzzi, Margarita Alonso Ramos
Lugar Madrid (España)

Discontinuous Constituent Parsing as Sequence Labeling
EMNLP 2020 - 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
Internacional

Autores/as David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Lugar Punta Cana (República Dominicana)

HARTA de diccionarios: por una Herramienta de Ayuda a la Redacción de Textos Académicos
XLIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL 2020)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Organizador Sociedad Española de Lingüística
Lugar Tarragona (España)

Combinaisons lexicales de l'espagnol pour un outil d'aide à la rédaction de textes académiques
Colloque International Ressources linguistiques, méthodes et Applications Didactiques en Langues de Spécialité (RADELAS)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Organizador Université Grenoble Alpes
Lugar Grenoble (Francia)

Parsing as Pretraining
The Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20)
Internacional

Autores/as David Vilares, Michalina Strzyz, Anders Søgaard, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)
Lugar New York (Estados Unidos)

Better, Faster, Stronger Sequence Tagging Constituent Parsers
2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2019)
Internacional

Autores/as David Vilares, Mostafa Abdou, Anders Søgaard
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Minnesota (Estados Unidos)

Towards Making a Dependency Parser See
EMNLP-IJCNLP 2019 - 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing
Internacional

Autores/as Michalina Strzyz, David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Hong Kong (China)

Las combinaciones léxicas del español académico: intersección entre la lengua general y las lenguas de especialidad
II Simposio Internacional sobre Lenguaje Científico en el Ámbito Académico (SILCAA2)
Internacional

Autores/as Guzzi, Eleonora, Margarita Alonso Ramos
Organizador UNIVERSIDAD DE JAEN
Lugar Jaén (España)

Artificially Evolved Chunks for Morphosyntactic Analysis
18th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2019)
Internacional

Autores/as Mark Anderson, David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar París (Francia)

Weighted compositional vectors for translating collocations using monolingual corpora
International Conference EUROPHRAS 2019. Computational and Corpus-Based Phraseology
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Marcos García Salido, Margarita Alonso Ramos
Lugar Málaga (España)

Una taxonomía de funciones discursivas para combinaciones léxicas rutinarias en español académico
II Simposio Internacional sobre Lenguaje Científico en el Ámbito Académico (SILCAA2)
Internacional

Autores/as García-Salido, M, Margarita Alonso Ramos
Organizador UNIVERSIDAD DE JAEN
Lugar Jaén (España)

Identifying lexical bundles for an academic writing assistant in Spanish
International Conference EUROPHRAS 2019. Computational and Corpus-Based Phraseology
Internacional

Autores/as Marcos García Salido, Marcos Garcia, Margarita Alonso Ramos
Lugar Málaga (España)

Viable Dependency Parsing as Sequence Labeling
2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2019)
Internacional

Autores/as Michalina Strzyz, David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Minnesota (Estados Unidos)

Better, Faster, Stronger Sequence Tagging Constituent Parsers
2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2019)
Internacional

Autores/as David Vilares, Mostafa Abdou, Anders Søgaard
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Minnesota (Estados Unidos)

Harry Potter and the Action Prediction Challenge from Natural Language
2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2019)
Internacional

Autores/as David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Minnesota (Estados Unidos)

Exploring cross-lingual word embeddings for the inference of bilingual dictionaries
TIAD-2019 Shared Task - Translation Inference Across Dictionaries, co-located with the 2nd Language, Data and Knowledge Conference (LDK 2019)
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Marcos García Salido, Miguel A. Alonso
Lugar Leipzig (Alemania)

Towards the automatic construction of a multilingual dictionary of collocations using distributional semantics
ELEX 2019: SMART LEXICOGRAPHY
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Marcos García Salido, Margarita Alonso Ramos
Lugar Sintra (Portugal)

Towards a graded dictionary of Spanish collocations
ELEX 2019: SMART LEXICOGRAPHY
Internacional

Autores/as Marcos García Salido, Marcos Garcia, Margarita Alonso Ramos
Lugar Sintra (Portugal)

Identification of cross-disciplinary Spanish academic collocations for a lexical tool
ELEX 2019: SMART LEXICOGRAPHY
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, García-Salido, M, Marcos Garcia, Guzzi, Eleonora
Lugar Sintra (Portugal)

NER and Open Information Extraction for Portuguese. Notebook for IberLEF 2019 Portuguese Named Entity Recognition and Relation Extraction Tasks
Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2019)
Internacional

Autores/as Pablo Gamallo, Marcos Garcia, Patricia Martín-Rodilla
Lugar Bilbao (España)

Pay attention when you pay the bills. A multilingual corpus with dependency-based and semantic annotation of collocations
57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019)
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Marcos García Salido, Susana Sotelo Docío, Estela Mosqueira Suárez, Margarita Alonso Ramos
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Firenze (Italia)

Sequence Labeling Parsing by Learning Across Representations
57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019)
Internacional

Autores/as Michalina Strzyz, David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Firenze (Italia)

A method to automatically identify diachronic variation in collocations
1st International Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Marcos García Salido
Lugar Firenze (Italia)

Unsupervised Compositional Translation of Multiword Expressions
Joint Workshop on Multiword Expressions and WordNet (MWE-WN 2019)
Internacional

Autores/as Pablo Gamallo, Marcos Garcia
Lugar Firenze (Italia)

HEAD-QA: A Healthcare Dataset for Complex Reasoning
57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019)
Internacional

Autores/as David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Firenze (Italia)

A comparison of statistical association measures for identifying dependency-based collocations in various languages
Joint Workshop on Multiword Expressions and WordNet (MWE-WN 2019)
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Marcos García Salido, Margarita Alonso Ramos
Lugar Firenze (Italia)

Deep Learning vs. Classic Models on a New Uzbek Sentiment Analysis Dataset
Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics - 2019
Internacional

Autores/as Elmurod Kuriyozov, Sanatbek Matlatipov, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Adam Mickiewicz University
Lugar Poznan (Polonia)

Constituent Parsing as Sequence Labeling
2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018)
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, David Vilares
Lugar Bruselas (Bélgica)

A Lexical Tool for Academic Writing in Spanish based on Expert and Novice Corpora
Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)
Internacional

Autores/as Marcos García Salido, Marcos Garcia, Milka Villayandre, Margarita Alonso Ramos
Organizador European Language Resources Association (ELRA)
Lugar Miyakazi (Japón)

LinguaKit: a Big Data-based multilingual tool for linguistic analysis and information extraction
The Second International Workshop on Advances in Natural Language Processing (ANLP 2018)
Internacional

Autores/as Pablo Gamallo, Marcos Garcia, César Piñeiro, Rodrigo Martínez-Castaño, Juan Carlos Pichel
Organizador IEEE Communitation Society
Lugar Valencia (España)

Construcción de una herramienta de ayuda a la redacción de textos académicos: combinaciones léxicas
XIII Congreso internacional de Lingüística General
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Marcos García Salido, Marcos Garcia
Lugar Vigo (España)

LX-SemanticSimilarity
13th International Conference on the Computational Processing of the Portuguese Language (PROPOR 2018)
Internacional

Autores/as João Silva, Marcos Garcia, João Rodrigues, António Branco
Lugar Canela (Brasil)

A Transition-based Algorithm for Unrestricted AMR Parsing
2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL HLT 2018)
Internacional

Autores/as David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Lugar Nueva Orleáns (Estados Unidos)

Transition-based Parsing with Lighter Feed-Forward Networks
Second Workshop on Universal Dependencies (UDW 2018)
Internacional

Autores/as David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Lugar Bruselas (Bélgica)

Increasing NLP Parsing Efficiency with Chunking
XoveTIC 2018
Autonómico

Autores/as Mark Anderson, David Vilares
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Grounding the Semantics of Part-of-Day Nouns Worldwide Using Twitter
Second Workshop on Computational Modeling of People's Opinions, Personality, and Emotions in Social media (PEOPLES 2018)
Internacional

Autores/as David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez
Lugar Nueva Orleáns (Estados Unidos)

Lexical Tool for Academic Writing in Spanish based on Expert and Novice
11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)
Internacional

Autores/as Marcos García Salido, Marcos Garcia, Milka Villayandre Llamazares, Margarita Alonso Ramos
Lugar Miyazaki (Japón)

Incorporating Lexico-semantic Heuristics into Coreference Resolution Sieves for Named Entity Recognition at Document-level
Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)
Internacional

Autores/as Marcos Garcia
Organizador European Language Resources Association (ELRA)
Lugar Miyakazi (Japón)

EN-ES-CS: An English-Spanish Code-Switching Twitter Corpus for Multilingual Sentiment Analysis
Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador European Language Resources Association (ELRA)
Lugar Miyakazi (Japón)

Exploiting a Corpus to Compile a Lexical Resource for Academic Writing: Spanish Lexical Combinations
Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2017)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Marcos García Salido, Marcos Garcia
Lugar Leiden (Países Bajos)

Usabilidad de herramientas lexicográficas en línea: HARenEs puesto a prueba
III Congreso internacional RELEX: Lexicografía y didáctica
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Marcos García Salido
Lugar Pontevedra (España)

A Web Interface for Diachronic Semantic Search in Spanish
13th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2017) at the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2017)
Internacional

Autores/as Pablo Gamallo, Iván Rodríguez-Torres, Marcos Garcia
Organizador European Chapter of the Association for Computational Linguistics
Lugar Valencia (España)

A rule-based system for cross-lingual parsing of Romance languages with Universal Dependencies
CoNLL 2017 Shared Task: Multilingual Parsing from Raw Text to Universal Dependencies
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Pablo Gamallo
Lugar Vancouver (Canadá)

Identificación de fórmulas recurrentes en español académico
IX Congreso Internacional de Lingüística de Corpus - CILC 2017
Internacional

Autores/as Marcos García Salido, Marcos Garcia, Margarita Alonso Ramos
Organizador Université Paris Diderot
Lugar París (Francia)

Detecting Perspectives in Political Domains
EMNLP 2017 - The 14th International Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing
Internacional

Autores/as David Vilares, Yulan He
Lugar Copenhagen (Dinamarca)

Combinaciones léxicas del español académico en corpus experto y en corpus de noveles
I Congreso internacional sobre Análisis de corpus del discurso académico
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Marcos García Salido, Marcos Garcia
Organizador Universitat Politécnica de Valencia (UPV)
Lugar Valencia (España)

Using bilingual word-embeddings for multilingual collocation extraction
13th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2017) at the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2017)
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Marcos García Salido, Margarita Alonso Ramos
Organizador European Chapter of the Association for Computational Linguistics
Lugar Valencia (España)

Tratamiento sintáctico de la negación en análisis del sentimiento monolingüe y multilingüe
Taller de NEGación en ESpañol (NEGES-2017)
Nacional

Autores/as David Vilares, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN)
Lugar Murcia (España)

Towards Syntactic Iberian Polarity Classification
8th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity, Sentiment and Social Media Analysis (WASSA 2017)
Internacional

Autores/as David Vilares, Marcos Garcia, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Copenhagen (Dinamarca)

Collocations in Learner Corpus and Corpus to learn collocations
IV congreso internacional de Fraseología y Paremiología. UNESP
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Sao José do Río Preto (Brasil)

Evolution in the design of collocation learning resources: The Spanish case
International Conference Word formats and lexical combinations. Structures, extraction methods and lexicographic representations.
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Roma (Italia)

One model, two languages: training bilingual parsers with harmonized treebanks
54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2016)
Internacional

Autores/as David Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar Berlin (Alemania)
DOI https://doi.org/10.18653/v1/p16-2069

LyS at SemEval-2016 Task 4: Exploiting Neural Activation Values for Twitter Sentiment Classification and Quantification
The 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016)
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Yerai Doval, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics (ACL)
Lugar San Diego (Estados Unidos)

The construct of the collocation knowledge in language testing
13th EALTA Conference (European Association for Language Testing and Assessment)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Valencia (España)

Discovering bilingual collocations in parallel corpora: a first attempt at using distributional semantics
Parallel Corpora: Creation and Applications International Symposium (PaCor 2016)
Internacional

Autores/as Marcos Garcia, Marcos García Salido, Margarita Alonso Ramos
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Seguimiento y análisis automático de contenidos en redes sociales
III Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad, DESEi+d 2015
Nacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez, David Vilares Calvo, Yerai Doval, Jesús Vilares
Organizador Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra)
Lugar Marín (España)

LyS at TASS 2015: Deep Learning Experiments for Sentiment Analysis on Spanish Tweets
TASS 2015: Workshop on Sentiment Analysis at SEPLN
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Yerai Doval, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN)
Lugar Alicante/Alacant (España)

Colocaciones en un corpus de lecturas graduadas
EUROPHRAS 2015. Computerised and Corpus-based Approaches to Phraseology: Monolingual and Multilingual Perspectives
Nacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Marcos García Salido, Orsolya Vincze, Ana Orol González
Lugar Málaga (España)

Towards a learner need-oriented second language collocation writing assistant
EUROCALL 2015
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, R. Carlini, J. Codina, Ana Orol González, Orsolya Vincze, L. Wanner
Lugar Padova (Italia)

Deriving criteria for teaching Spanish collocations from a learner corpus
Learner Corpus Research Conference (LCR 2015)
Internacional

Autores/as Orsolya Vincze, Marcos García Salido, Margarita Alonso Ramos
Lugar Nijmegen (Países Bajos)

Discovering hidden collocations in a bilingual Spanish-English dictionary
Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Sussex (Reino Unido)

Sentiment Analysis on Monolingual, Multilingual and Code-Switching Twitter Corpora
6th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity, Sentiment & Social Media Analysis. WASSA 2015.
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics
Lugar Lisboa (Portugal)

Evaluación de aproximaciones lingüísticas para la asignación de temas a tuits
III Congreso Español de Recuperación de la Información
Nacional

Autores/as David Vilares, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

A Polynomial-Time Dynamic for Non-Projective Dependency Parsing
EMNLP 2014: The 2014 Conference on Empirial Methods in Natural Language Processing
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Francesco Sartorio, Giorgio Satta
Organizador Association for Computational Linguistics
Lugar Doha (Qatar)

Evaluación de aproximaciones lingüísticas para la asignación de temas a tuits
III Congreso Español de Recuperación de Información
Nacional

Autores/as David Vilares, Miguel A. Alonso, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Sociedad Española de Recuperación de Información
Lugar Coruña, A (España)

LyS at TASS 2014: A Prototype for Extracting and Analysing Aspects from Spanish tweets
TASS 2014 - Workshop on Sentiment Analysis at SEPLN 2014
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Yerai Doval, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Universitat de Girona (UDG)
Lugar Girona (España)

LyS: Porting a Twitter Sentiment Analysis Approach from Spanish to English
Eighth International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval'14)
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Hermo Seráns, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez, Yerai Doval
Organizador Centre for Global Intelligent Content
Lugar Dublín (Irlanda)

¿Qué significa conocer una colocación?
II Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas
Internacional

Autores/as Ana Orol González
Organizador Universidad Antonio de Nebrija
Lugar Madrid (España)

LyS at CLEF RepLab 2014: Creating the State of the Art in Author Influence Ranking and Reputation Classification on Twitter
CLEF 2014 Evaluation Labs and Workshop, Online Working Notes
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Hermo Seráns, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez, Jesús Vilares
Organizador University of Sheffield
Lugar Sheffield (Reino Unido)

Construcción de una lista de colocaciones para medir la competencia colocacional
XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada
Internacional

Autores/as Ana Orol González
Organizador Asociación Española de Lingüística Aplicada
Lugar Sevilla (España)

Writing assistants and automatic lexical error correction: word combinatorics
eLexicography in the 21st century: thinking outside the paper (eLex 2013)
Internacional

Autores/as Serge Verlinde, Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner
Organizador eLexicography in the 21st century: thinking outside the paper (eLex 2013)
Lugar Tallin (Estonia)

Un modelo de actividades para aprender colocaciones
XXIV Congreso Internacional de la Asociación para la esnseñanza del español como lengua extranjera
Internacional

Autores/as Ana Orol González
Organizador Asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera
Lugar Jaén (España)

Asignación de frecuencias en el Diccionario de Colocaciones del Español. Hacia una metodología
V congreso internacional de lingüística de corpus
Internacional

Autores/as Orsolya Vincze, Margarita Alonso Ramos
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Prototipado Rápido de un Sistema de Normalización de Tuits: Una Aproximación Léxica
XXIX Congreso de la Sociedad Española de Procesamiento de Lenguaje Natural (SEPLN 2013). Tweet Normalization Workshop at SEPLN 2013. Workshop on Sentiment Analysis at SEPLN 2013 (TASS 2013).
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, David Vilares Calvo
Organizador UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Lugar Madrid (España)

Sentiment analysis for reviews and microtexts based on lexico-syntactic knowledge
Future Directions in Information Access Symposium (FDIA 2013)
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo
Lugar Granada (España)

Estudio comparativo de colocaciones en un corpus de nativos y un corpus de aprendices de español
V congreso internacional de lingüística de corpus
Internacional

Autores/as Ana Orol González, Margarita Alonso Ramos
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

LyS at TASS 2013: Analysing Spanish tweets by means of dependency parsing, semantic-oriented lexicons and psychometric word-properties
XXIX Congreso de la Sociedad Española de Procesamiento de Lenguaje Natural (SEPLN 2013). Tweet Normalization Workshop at SEPLN 2013. Workshop on Sentiment Analysis at SEPLN 2013 (TASS 2013).
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Lugar Madrid (España)

Supervised polarity classification of Spanish tweets based on linguistic knowledge
13th ACM Symposium on Document Engineering (DocEng 2013)
Internacional

Autores/as David Vilares Calvo, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Università degli Studi di Firenze
Lugar Florencia (Italia)

Testing an electronic collocation dictionary interface: Diccionario de Colocaciones del Español
eLexicography in the 21st century: thinking outside the paper (eLex 2013)
Internacional

Autores/as Orsolya Vincze, Margarita Alonso Ramos
Organizador eLexicography in the 21st century: thinking outside the paper (eLex 2013)
Lugar Tallin (Estonia)

Analizando los resultados académicos en una materia de programación
Simposio-Taller sobre estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación
Nacional

Autores/as Mariano Javier Cabrero Canosa, David Alonso Rios, Noelia Barreira Rodríguez, Carlos Gómez-Rodríguez, Beatriz Pérez-Sánchez, Noelia Sánchez-Maroño, Elena Hernandez-Pereira, Miguel Ángel Alonso Pardo, Bertha Guijarro-Berdiñas, Jesús Vilares
Organizador Universitat Jaume I (UJI)
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Autonomous collocation error correction with a data-driven approach
Learner Corpus Research Conference (LCR 2013)
Internacional

Autores/as Orsolya Vincze, Margarita Alonso Ramos
Organizador Learner Corpus Research Conference
Lugar Bergen (Noruega)

Estudio comparativo de colocaciones en un corpus de nativos y un corpus de aprendices de español
V congreso internacional de lingüística de corpus
Internacional

Autores/as Ana Orol González
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

De diccionarios a herramientas interactivas de aprendizaje: colocaciones en español
19. Hispanistentag - XIX Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Organizador XIX Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas
Lugar Münster (Alemania)

Dependency Parsing with Undirected Graphs
13th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2012)
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Daniel Fernández-González
Organizador Association for Computational Linguistics
Lugar Avignon (Francia)

Improving Transition-Based Dependency Parsing with Buffer Transitions
Proc. of the 2012 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning (EMNLP-CoNLL 2012)
Internacional

Autores/as Daniel Fernández-González, Carlos Gómez-Rodríguez
Organizador Association for Computational Linguistics
Lugar Jeju (Corea del Sur)

Las marcas de uso en el Diccionario de Colocaciones del Español
X Congreso Internacional de Lingüística Xeral
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga, Margarita Alonso Ramos
Organizador Universidad de Navarra
Lugar Zaragoza (España)

¿Por qué no podemos lanzar pelotas y acusaciones al mismo tiempo? En defensa de las unidades léxicas colocativas
X Congreso Internacional de Lingüística General
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Organizador X Congreso Internacional de Lingüística general
Lugar Zaragoza (España)

RI con n-gramas: tolerancia a errores y multilingüismo
1st Spanish Conference on Information Retrieval CERI'10
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Carlos Gómez-Rodríguez, Jorge Graña Gil
Lugar Madrid (España)

La enseñanza del Procesamiento del Lenguaje Natural en facultades de Informática y Filología
II Congreso Internacional de Docencia Universitaria
Nacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Margarita Alonso Ramos, Carlos Gómez-Rodríguez, Jorge Graña Gil, Jesús Vilares
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Creación de herramientas para el aprendizaje de colocaciones: ColocaTe
I Congreso Mundial de Profesores de Español (COMPROFES)
Nacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Nancy Vázquez Veiga, Orsolya Vincze, Estela Mosqueira Suárez, Sabela Prieto González
Organizador I Congreso Mundial de Profesores de Español (COMPROFES)
Lugar Madrid (España)

A proposal for a multilevel linguistic representation of Spanish personal names
International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011)
Internacional

Autores/as Orsolya Vincze, Margarita Alonso Ramos
Organizador Universidad Pompeu Fabra
Lugar Barcelona (España)

An online collocation dictionary of Spanish
Fifth International Conference on Meaning-Text Theory (MTT 2011)
Internacional

Autores/as Orsolya Vincze, Estela Mosqueira Suárez, Margarita Alonso Ramos
Organizador Universidad Pompeu Fabra
Lugar Barcelona (España)

El proyecto COLOCATE: colocaciones en un corpus de aprendices del español
XL Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Nancy Vázquez Veiga
Organizador Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)
Lugar Madrid (España)

Exact Inference for Generative Probabilistic Non-Projective Dependency Parsing
2011 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2011)
Internacional

Autores/as Shay B. Cohen, Carlos Gómez-Rodríguez, Giorgio Satta
Organizador Association for Computational Linguistics
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Exploiting a learner corpus for the development of a CALL environment for learning Spanish collocations
eLexicography in the 21st century: new applications for new users (eLex 2011)
Internacional

Autores/as Orsolya Vincze, Margarita Alonso Ramos, Estela Mosqueira Suárez, Sabela Prieto González
Organizador Trojina, Institute for Applied Slovene Studies
Lugar Bled (Eslovenia)

De seguro a siguro: evolución de una partícula del español al chabacano
XI Congreso Internacional de ACBLPE
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga, Ion Rivero Zorrilla
Organizador Asociación de Criollos de Base Léxica Portuguesa y Española (ACBLPE)
Lugar Porto (Portugal)

Annotation of collocations in a learner corpus for building a learning environment
Learner Corpus Research 2011
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner, Orsolya Vincze, Rogelio Nazar, Gabriela Ferraro, Estela Mosqueira Suárez, Sabela Prieto González
Organizador UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LOUVAIN
Lugar Louvain-la-neuve (Bélgica)

Dynamic Programming Algorithms for Transition-Based Dependency Parsers
49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (ACL HLT 2011)
Internacional

Autores/as Marco Kuhlmann, Carlos Gómez-Rodríguez, Giorgio Satta
Organizador Association for Computational Linguistics
Lugar Portland, Oregon (Estados Unidos)

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales: Una aproximación práctica desde dos paradigmas de programación
CUIEET 2010. XVIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
Nacional

Autores/as Milagros Fernández Gavilanes, Carlos Gómez-Rodríguez, Jesús Vilares, Jorge Graña Gil, Antonio Ángel Blanco Ferro
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

A Transition-Based Parser for 2-Planar Dependency Structures
ACL 2010. The 48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Joakim Nivre
Lugar Uppsala (Suecia)

Dos experiencias de enseñanza interdisciplinar entre informática y humanidades
CUIEET 2010. XVIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
Nacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Milagros Fernández Gavilanes, Carlos Gómez-Rodríguez, Jorge Graña Gil, Jesús Vilares
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

Efficient Parsing of Well-Nested Linear Context-Free Rewriting Systems
NAACL HLT 2010. Human Language Technologies: The 2010 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Marco Kulhmann, Giorgio Satta
Organizador Association for Computational Linguistics
Lugar Los Angeles (Estados Unidos)

Towards a Motivated Annotation Schema of Collocation Errors in Learner Corpora
7th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2010)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Nancy Vázquez Veiga, Leo Wanner, Orsolya Vincze, Gerard Casamayor del Bosque, Estela Mosqueira Suárez, Sabela Prieto González
Lugar La Valleta (Malta)

Hacia un entorno de aprendizaje de colocaciones en la web
XXVII Congreso de Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Nancy Vázquez Veiga, Orsolya Vincze, Estela Mosqueira Suárez, Sabela Prieto González, Rocío Prieto Prieto
Organizador AESLA
Lugar Vigo (España)

Una experiencia de enseñanza multidisciplinar en el marco de los nuevos másteres oficiales
Congresso Ibérico 2010 "Ensino Superior em Mudança: Tensões e Possibilidades"
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Milagros Fernández Gavilanes, Carlos Gómez-Rodríguez, Jorge Graña Gil, Jesús Vilares
Lugar Braga (Portugal)

Pirmi y siempre: dos falsos amigos en el chabacano de Zamboanga
X Congreso Internacional de ACBLPE
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Organizador Asociación de Criollos de Base Léxica Portuguesa y Española (ACBLPE)
Lugar Villejuif (Francia)

Evaluation of Dependency Parsers on Unbounded Dependencies
COLING 2010. 23rd International Conference on Computational Linguistics
Internacional

Autores/as Joakim Nivre, Laura Rimell, Ryan McDonald, Carlos Gómez-Rodríguez
Lugar Beijing (China)

Tagging collocations for learners
eLexicography 2009. New Challenges, new applications
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner, Nancy Vázquez Veiga, Orsolya Vincze, Estela Mosqueira Suárez, Sabela Prieto González
Organizador eLEX 2009 : eLexicography in the 21st century: New challenges, new applications
Lugar Louvain-la-neuve (Bélgica)

Hacia un nuevo recurso léxico: ¿fusión entre corpus y diccionario?
I Congreso Internacional de Lingüistica del Corpus (CICL 09)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

An Optimal-Time Binarization Algorithm for Linear Context-Free Rewriting Systems with Fan-Out Two
ACL-IJCNLP 2009, The 47th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 4th International Joint Conference on Natural Language Processing of the AFNLP
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Giorgio Satta
Lugar Suntec (Singapur)

Evaluación sin examenes. Conclusiones de 10 años de experiencia en una asignatura optativa.
I Congreso de Docencia Universitaria
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Milagros Fernandez Gavilanes, Carlos Gómez-Rodríguez, Jorge Graña Gil, Miguel A. Molinero Alvarez, Jesús Vilares
Lugar Vigo (España)

Parsing Mildly Non-Projective Dependency Structures
12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL-09)
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, David Weir, John A. Carroll
Organizador Association for Computational Linguistics
Lugar Atenas (Grecia)

Towards efficient production of linguistic resources: the Victoria Project
RANLP 2009, International Conference Recent Advances in Natural Language Processing
Internacional

Autores/as Lionel Nicolas, Manuel Vilares, Benoît Sagot, Elena Sánchez Trigo, Éric Clergerie, Miguel Ángel Alonso Pardo, Jacques Farré, Joan Miquel Vergés
Lugar Bovorets (Bulgaria)

Lexical units and syntactic constructions: the caused-motion construction
Fourth International Conference on Meaning-Text Theory
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Marta Rebolledo Lemus
Lugar Montreal (Canadá)

A Optimal Reduction of Rule Length in Linear Context-Free Rewriting Systems
NAACL 2009, The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Marco Kuhlmann, Giorgio Satta, David Weir
Lugar Boulder, Colorado (Estados Unidos)

DiCE in the web: An online Spanish collocation dictionary
eLexicography 2009. New Challenges, new applications
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Alfonso Nishikawa, Orsolya Vincze
Organizador eLEX 2009 : eLexicography in the 21st century: New challenges, new applications
Lugar Louvain-la-neuve (Bélgica)

Corrupted queries in Spanish text retrieval: error correction vs. n-grams
CIKM 2008 - 17th ACM conference on information and knowledge management (Workshop Proceedings)
Internacional

Autores/as Juan Otero Pombo, Jesús Vilares, Manuel Vilares
Lugar Napa Valley, California (Estados Unidos)

Papel de los diccionarios de colocaciones en la enseñanza de español como L2.
13th EURALEX International Congress
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Barcelona (España)

A deductive approach to dependency parsing
ACL-08:HLT. 46th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, John A. Carroll, David Weir
Lugar Columbus, Ohio (Estados Unidos)

Using Semantically Annotated Corpora to Build Collocation Resources
6th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2008)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner, Owen Rambow
Lugar Marrakech (Marruecos)

Synthesis of desglycyl-phytochelatins in the marine microalga Tetraselmis suecica exposed to cadmium
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 17th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Salvador Folgar Couselo, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López
Lugar Oporto (Portugal)

Relation of intracellular removed cadmium with sulfhydryl groups in cells of Dunaliella salina
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 17th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Salvador Folgar Couselo, Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco, María Concepción Herrero López, Abalde, Julio
Lugar Oporto (Portugal)

Practical application of one-pass Viterbi algorithm in tokenization and part-of-speech tagging
RANLP 2007, International Conference Recent Advances in Natural Language Processing
Internacional

Autores/as Miguel A. Molinero Álvarez, Fco. Mario Barcala Rodríguez, Juan Otero Pombo, Jorge Graña Gil
Lugar Borovets (Bulgaria)

Les noms de sentiment et leurs objets dans le Diccionario de colocaciones del español
Colloque international "Le lexique des émotions et sa combinatoire lexicale et syntaxique"
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Grenoble (Francia)

CoLesIR at CLEF 2007: from English to French via Character N-Grams
CLEF 2007, Cross-Language System Evaluation Campaign
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Michael P. Oakes, Manuel Vilares
Lugar Budapest (Hungría)

Prototyping Efficient Natural Language Parsers
RANLP 2007, International Conference Recent Advances in Natural Language Processing
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Borovets (Bulgaria)

Sobre el origen (español) de "maskin" en chabacano
Joint Summer Meeting of the Society of Pidgin and Creole Linguistics (SPCL) and the Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE)
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga, Mauro Andrés Fernández Rodríguez
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

Collocation Chains: How to deal with them?
Third International Conference on Meaning-Text Theory
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner
Lugar Klagenfurt (Austria)

Marcadores pragmáticos y diccionarios: en busca de la precisión de las etiquetas discursivas
XXV CILPR 2007 Congrès International de Lingüistique et de Philologie Romane
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Innsbruck (Austria)

A Knowledge-Light Approach to Query Translation in Cross-Language Information Retrieval
RANLP 2007, International Conference Recent Advances in Natural Language Processing
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Michael P. Oakes, Manuel Vilares
Lugar Borovets (Bulgaria)

TIEMPO: IT Handling of Multilingual Financial and Economic Information TIN2004-07246-C03
jspTIN 2007, Jornadas de Seguimiento de Proyectos en Tecnologías Informáticas
Nacional

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Víctor J. Díaz Madrigal
Lugar Móstoles (España)

Syntactic and pseudo-syntactic approaches for text retrieval
InSciT-2006 First International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Mérida (España)

Las etiquetas discursivas en un diccionario de marcadores pragmáticos: un puente entre lenguas
II Congreso Internacional de Onomástica Galega
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Pontevedra (España)

Efecto del ion sulfato sobre la toxicidad del cadmio en la microalga Chlamydomonas moewusii
Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana (CMIBM2006)
Nacional

Autores/as Cristina Suárez, José Enrique Torres Vaamonde, Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López
Lugar Coruña, A (España)

Un dictionnaire d¿apprentissage de type explicatif et combinatoire
30th. Annual Meeting Atlantic Provinces Linguistic Association (APLA)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Jasmina Milicevic, M José Hamel
Lugar Halifax (Canadá)

Lo que el español desconoce sobre "basta" en chabacano
ACBLPE 2006
Internacional

Autores/as Mauro Andrés Fernández Rodríguez, Nancy Vázquez Veiga
Lugar Coimbra (Portugal)

Automatic generation of natural language parsers form declarative specifications
STAIRS-2006: The Third Starting AI Researchers¿Symposium
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Riva del Garda (Italia)

Generating XTAG parsers from algebraic specifications
TAG+8: 8th International Workshop on Tree Adjoinning Grammar and Related Formalisms
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Lugar Sidney (Australia)

Tratamiento interlingüe de las significaciones colocacionales
II Congreso Internacional de Onomástica Galega
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Pontevedra (España)

Las etiquetas discursivas en un diccionario de marcadores pragmáticos: un puente entre lenguas
El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del mundo: Actas del II Congreso Internacional de Lexicografía.
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar España

On theoretical and practical complexity of TAG parsers
FG-2006: The 11th conference on Formal Grammar
Internacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Lugar Málaga (España)

CoLesIR at CLEF 2006: Rapid prototyping of a N-gram-based CLIR system
CLEF-2006: Working Notes of the Cross Language Evaluation Forum 2006 Workshop
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Michael P. Oakes, John I. Tait
Lugar España

Local Relevance Clustering in Information Retrieval Using Collocation Information
5th International Conference on Language Resources and Evaluation
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner
Lugar Génova (Italia)

La dimensión aplicada de la lingüística en las Universidades de Vigo y A Coruña: presentación del programa de doctorado "Lengua y sociedad de la información"
II Congreso de la enseñanza del español en Portugal
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Braga (Portugal)

Towards a dynamic way of learning collocations in a second language
Twelfth EURALEX International Congress
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Turín (Italia)

Collocation dictionary as an elaborate pedagogical tool for Spanish as a foreign language
Collocations and idioms 1: the First Nodic Conference on Syntatic Freezes
Internacional

Autores/as Begoña Sanromán Vilas, Margarita Alonso Ramos
Lugar Joensuu (Finlandia)

Increase of phytochelatins in cells of marine microalga Tetraselmis suecica exposed to cadmium
BioMicroWorld-2005. 1st International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Badajoz (España)

Integrating syntactic information by means of data fusion techniques
EUROCAST 2005. Tenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Internacional

Autores/as Francisco J. Ribadas Pena, Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar España

Las funciones comunicativas en la descripción de marcadores pragmáticos.
XXXV Simposio internacional de la Sociedad Española de Lingüística.
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar León (España)

Variations on the content of pigments in Phaeodactylum tricornutum due to the toxicity of metals in seawater
6th Iberiam and 3rd Iberoamerican Congress of Environmental Contamination and Toxicology (CICTA 2005)
Internacional

Autores/as Salvador Folgar Couselo, Mónica Pérez Rama, Ángeles Cid Blanco, José Enrique Torres Vaamonde
Lugar Cádiz (España)

Robust Spelling Correction
CIAA 2005. Tenth International Conference on Implementation and Application of Automata
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Juan Otero Pombo, Jesús Vilares
Lugar Sophia Antipolis (Francia)

Compilación eficiente de esquemas de análisis sintáctico
PROLE 2005. V Jornadas sobre Programación y Lenguajes (CEDI 2005)
Nacional

Autores/as Carlos Gómez-Rodríguez, Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Granada (España)

El Diccionario de colocaciones del español y sus vínculos con el PLN: EuroWordNet e Interlingua
XXXV Simposio internacional de la Sociedad Española de Lingüística.
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar León (España)

Semantic Description of Collocations in a Lexical Database
8th Conference on Computacional Lexicography COMPLEX 2005
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Budapest (Hungría)

What Type of Entity is a Lexical Function?
Second International Conference in Meaning-Text Theory
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner
Lugar Moscú ()

Enfoques sintáctico y pseudo-sintáctico para la recuperación de información en español.
Reunión de la Red Temática Nacional sobre Sistemas de Acceso a la Información en la web basados en Soft-Computing (SCIA).
Nacional

Autores/as Jesús Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Santiago de Compostela (España)

Managing Syntactic Variation in Text Retrieval
DocEng 2005. ACM Symposium on Document Engineering
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Carlos Gómez-Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Bristol (Reino Unido)

Dynamic of thiolic compunds in the marine microalga Tetraselmis suecia after transferring to a metal-free medium
6th Iberiam and 3rd Iberoamerican Congress of Environmental Contamination and Toxicology (CICTA 2005)
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Salvador Folgar Couselo, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Cádiz (España)

"La partícula ¿basta¿ en el chabacano de Zamboanga"
V Congreso de la ACBLPE
Internacional

Autores/as Mauro Andrés Fernández Rodríguez, Nancy Vázquez Veiga
Lugar Orleáns (Francia)

Use of microalgae to remove different kind of pollutants from aquatic ecosystems
The 10th International Conference on Applied Phycology
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Carmen Riobbo Blanco, Abalde, Julio, José Enrique Torres Vaamonde, Ángeles Cid Blanco
Lugar Kunming (China)

Spelling Correction on Technical Documents
EUROCAST 2005. Tenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Juan Otero Pombo, Jorge Graña Gil
Lugar España

The True, Deep Happiness: Towards the Automatic Semantic Classification of Adjective-Noun Collocations
8th Conference on Computacional Lexicography COMPLEX 2005
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Nancy Vázquez Veiga, Leo Wanner, Bernd Bohnet
Lugar Budapest (Hungría)

Diccionario de Colocaciones del español y enseñanza del léxico
XXII Congreso Internacional de la Asociación española de Lingüística Aplicada
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Eva Muñiz
Lugar Valencia (España)

Marcadores de énfasis: gayot, gale y gane en el chabacano de zamboanga
Curaçao Creole Conference 2004
Internacional

Autores/as Mauro Andrés Fernández Rodríguez, Nancy Vázquez Veiga
Lugar Curaçao (Antillas Holandesas)

Unidades léxicas no descriptivas: la expresión de las emociones en el Diccionario de colocaciones del español.
I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Nancy Vázquez Veiga
Lugar Coruña, A (España)

Enriching the Spanish EuroWordNet by Collocations
4th International Conference on Language Resources and Evaluation0Ahttp://www.lrec-conf.org/lrec2004/
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner, Mª Antonia Martí
Lugar Lisboa (Portugal)

Sobre el significado no descriptivo de algunos nombres de emoción y su codificación lexicográfica
XXXIV Simposio de la Sociedad Española de Lingüistica
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Madrid (España)

Presentación del Diccionario de colocaciones del español
XV Congreso Internacional de ASELE
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Sevilla (España)

Elaboración del Diccionario de colocaciones del español y sus aplicaciones
I Symposium Internacional de Lexicografía
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Barcelona (España)

COLE at CLEF 2004: rapid prototyping of a QA system for Spanish
CLEF 2004 Workshop - Cross Language System Evaluation Campaign
Internacional

Autores/as Enrique Méndez Díaz, Jesús Vilares, David Cabrero Souto
Lugar Bath (Reino Unido)

Phrase similarity through approximate tree matching
PROLE 2004 - Jornadas de Programación y Lenguajes
Nacional

Autores/as Francisco J. Ribadas, Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar Málaga (España)

Marcadores de énfasis: gayod, gale y gane en el chabacano de Zamboanga
Curaçao Creole Conference 2004
Internacional

Autores/as Mauro Andrés Fernández Rodríguez, Nancy Vázquez Veiga
Lugar Curaçao (Antillas Holandesas)

Glosas y colocaciones en el Diccionario de Colocaciones del Español
I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Coruña, A (España)

Actancia y colocaciones en el Diccionario de colocaciones del español
Seminario sobre Relaciones verbales y Esquemas sintáctico-semánticos
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Vigo (España)

Relationship between cadmium concentration and phytochelatins in the marine microalga Tetraselmis suecica
V Congreso Ibérico y II Iberoamericano de Contaminación y Toxicología ambiental (CICTA 2003)
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Porto (Portugal)

Extracción de términos índice mediante cascadas de expresiones regulaes
II Jornadas de tratamiento y recuperación de la información Jotri 2003
Nacional

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Organizador Universidad Carlos III de Madrid
Lugar España

A Grammatical Approach to the Extraction of Index Terms
International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing. RANLP2003
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Borovets (Bulgaria)

Separatíon with capillary electrophoresis of monobromobimane derivatized thiolic peptides and phytochelatins
VIII International Simposium on Analytical Methodology in the Environmental Field/XIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Coruña, A (España)

Parsing tree adjoining grammars and tree insertion grammars with simultaneous adjunctions
8th International Workshop on Parsing Technologies (IWPT 2003)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Víctor J. Díaz Madrigal
Lugar Nancy (Francia)

Toxicidad y resistencia al cadmio en Tetraselmis suecica y Dunaliella salina
XIX Congreso nacional de microbiología
Nacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, P. Rodríguez Silva, José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio
Lugar Santiago de Compostela (España)

Eléments du frame vs. Actants de lunité lexicale
Première Conférence internationale sur la Théorie Sens-Texte
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Paris (Francia)

Información colocacional y recuperación de la información
XIX Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje0ANatural (SEPLN 2003)
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Leo Wanner
Lugar Alcalá de Henares (España)

COLE experiments at CLEF 2003 Spanish monolingual track
CLEF 2003.Cross-Language System Evaluation Campaign
Internacional

Autores/as Jesús Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, Francisco J. Ribadas Pena
Lugar Trondheim (Noruega)

Formal Methods of Tokenization for Part-of Speech Tagging
Third International Conference on Computational Linguistics and Intelligent texts Processing (CICLING 2002)
Internacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Jesús Vilares
Lugar Ciudad de Méjico (México)

On pattern-matching as query facility
2002 Joint Conference on Declarative Programming (APPIA-GULP-PRODE 2002)
Internacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Francisco J. Ribadas Pena, Manuel Vilares
Lugar Madrid (España)

Las lenguas como patrimonio de la humanidad.
XXXII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística.
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Madrid (España)

Practical NLP-Based Text Indexing
Eigth Iberoamerican Conference on Artificial Intelligence (IBERAMIA 2002)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jorge Graña Gil, Jesús Vilares, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Manuel Vilares
Lugar Sevilla (España)

Análisis eficiente de gramáticas de inserción de arboles
II Jornadas Tecnológicas del Habla
Nacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Vicente Carrillo, Victor J. Díaz
Lugar Granada (España)

Cadmiun removal by cells of the marine microalga "Tetraselmis suecica".
1st. Congress of the International Society for Applied Phycology/ 9th. International Conference on Applied Algology
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, Torres, Enrique
Lugar Roquetas de Mar (España)

A Common Solution for Tokenization and Part-of-Speech Tagging: One-Pass Viteri Algorithm vs. Iterative Approaches.
Fifth International Conference on text, speech and dialogue (TSD 2002)
Internacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares
Lugar Brno (República Checa)

Searching for asymptotic error repair
Seventh International Conference on Implementation and Application of Automata (CIAA-2002)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Victor M. Darriba Bilbao, Manuel Vilares
Lugar Tours (Francia)

Elaboración del Diccionario del colocaciones del español y sus aplicaciones.
I Simposium Internacional de Lexicografía
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Barcelona (España)

El sistema ERIAL: LEIRA, un entorno de RI basado en PLN
I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información (JOTRI 2002)
Nacional

Autores/as Eva María Dominguez Costas, Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto, Jorge Graña Gil, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Jesús Vilares, Guillermo Rojo, M. Paula Santalla, Susana Sotelo Docío
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Valencia (España)

COLE Experiments at CLEF 2002 spanish monolingual track
2002 Workshop of Cross Language Evaluation Forum (CLEF 2002)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jesús Vilares, Francisco J. Ribadas Pena, Manuel Vilares
Lugar Roma (Italia)

Tokenization and Proper Noum Recognition for Information Retrieval
Thirteen International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2002)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jorge Graña Gil, Jesús Vilares, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Manuel Vilares
Lugar Aix-en-Provence (Francia)

Cadmium removal in "Tetraselmis suecica" cells exposed to cadmium: relation with suklfhydryl groups.
SETAC Europe 12th Annual Meeting
Internacional

Autores/as Mónica Pérez Rama, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, Enrique Torres
Lugar Viena (Austria)

Una aplicación de RI basada en PLN: el proyecto ERIAL
I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información (JOTRI 2002)
Nacional

Autores/as Eva María Dominguez Costas, Miguel Ángel Alonso Pardo, Jorge Graña Gil, David Cabrero Souto, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Jesús Vilares, Guillermo Rojo, M. Paula Santalla, Susana Sotelo Docío, Manuel Vilares
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Valencia (España)

A Spanish e-Dictionary of synonyms as a fuzzy tool for information retrieval
XI Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy (ESTYLF 2002)
Nacional

Autores/as Santiago Fernández-Lanza, Jorge Graña Gil, Alejandro Sobrino
Lugar León (España)

Mixed Parsing of Tree Insercion and Tree Adjoining Grammars
Eigth Iberoamerican Conference on Artificial Intelligence (IBERAMIA 2002)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Vicente Carrillo, Victor J. Díaz
Lugar Sevilla (España)

Using Syntatic Dependency-Pairs Conflation to Improve Retrieval Performance in Spanish
Third International Conference on Computational Linguistics and Intelligent texts Processing (CICLING 2002)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Jesús Vilares
Lugar Ciudad de Méjico (México)

On the Usefulness of Extracting Syntactic Dependences for Text Indexing
13th Irish Conference on Artificial Intelligence & Cognitive Science (AICS 2002)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jesús Vilares, Victor M. Darriba Bilbao
Lugar Limerick (Irlanda)

A Left Corner Parser for Tree Adjoining Grammars
Sixth International Workshop on Tree Adjoining Grammars and Related Frameworks (TAG +6)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Vicente Carrillo, Victor J. Díaz
Lugar Venice (Italia)

Un vacío en la enseñanza del léxico del español como lengua extranjera: las colocaciones léxicas.
The Tenth EURALEX International Congress
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Copenhagen (Dinamarca)

Las interjecciones en el Diccionario de colocaciones y marcadores del español.
Presente y futuro de la lingüísitca en España. La Sociedad de Lingüística 30 años después.
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Madrid (España)

Bidirectional Push-down automata.
Seventh International Conference on Implementation and Application of Automata (CIAA-2002)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Victor Díaz, Manuel Vilares
Lugar Tours (Francia)

Compilation of constraint-based contextual rules for part-of-speech tagging into finite state transducers.
Seventh International Conference on Implementation and Application of Automata (CIAA-2002)
Internacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Gloria Andrade, Jesús Vilares
Lugar Tours (Francia)

Compilation Methods of Minimal Acyclic Automata for Large Dictionaries
International conference on Implementations and Applications of Automata (CIAA 2001)
Internacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Fco.Mario Barcala Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Pretoria (Sudáfrica)

Le Dictionnarie des collocations en espagnol: le projet DICE.
Jorunées sur la Modelisation des Collocations: Aspects Didactiques, Linguistiques et Informatiques.
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Grenoble (Francia)

On non-termination in DCGs
International conference on Implementations and Applications of Automata (CIAA 2001)
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, David Cabrero Souto, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Pretoria (Sudáfrica)

A formal definition of Bottom-up Embedded Push-Down Automata and their tabulation technique
International Conference on Logical Aspects of Computational Linguistics (LACL 2001)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Eric Villemonte de la Clergerie, Manuel Vilares
Lugar Le Croisic (Francia)

Applying Productive Dervational Morphology to Term Indexing of Spanish Texts
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2001)
Internacional

Autores/as David Cabrero Souto, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Ciudad de México (México)

Acumulación de cadmio en la microalga Tetraselmis suecica: determinación mediante voltametría de redisolución anódica (DPASV)
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Roberto Herrero Rodríguez, Abalde, Julio, Manuel Esteban Sastre De Vicente, L.P. Herrero, Mónica Pérez Rama
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Integrating external dictionaries into stochastic part-of-speech taggers
EuroConference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 20001)
Internacional

Autores/as Jorge Graña Gil, J.- C. Chappelier, Manuel Vilares
Lugar Tzigov Chark (Bulgaria)

Didirectional Automata for Tree Adjoining Grammars
International Workshop on Parsing Technologies (IWPT-2001)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, V.J. Diaz Madrigal, Manuel Vilares
Lugar Beijing (China)

Retirada de cadmio por la microalga Tetraselmis suecica en cultivos con distintas concentraciones de cadmio.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
Nacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio, María Concepción Herrero López, Mónica Pérez Rama
Organizador Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Lugar Coruña, A (España)

Normalización de términos multipalabra mediante pares de Dependencia sintáctica
17 Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN 2001)
Nacional

Autores/as Fco.Mario Barcala Rodríguez, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Jaén (España)

Generación automática de familias morfológicas mediante morfología derivativa productiva
17 Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN 2001)
Nacional

Autores/as David Cabrero Souto, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Jaén (España)

Stochastic Parsing and Parallelism
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2001)
Internacional

Autores/as Fco.Mario Barcala Rodríguez, Oscar Sacristán Agulló, Jorge Graña Gil
Lugar Ciudad de México (México)

Cadmium toxicity induced different class III metallothioneins response in two microbial cells.
7 International Phycology Congress.
Internacional

Autores/as José Enrique Torres Vaamonde, Abalde, Julio, Mónica Pérez Rama
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Approximately Common Patterns in Shared-Forests
International Conference on Information and Knowledge Management (ACM CIKM 2001)
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Francisco J. Ribadas Pena, Jorge Graña Gil
Lugar Atlanta (Georgia) (Estados Unidos)

Towards the development of heuristics for automatic query Expansion
International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2001)
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Munich (Alemania)

Etiquetación robusta del lenguaje natural: preprocesamiento y segmentación
17 Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN 2001)
Nacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Fco.Mario Barcala Rodríguez
Lugar Jaén (España)

Análisis sintáctico ascendente de TAGs guiado por la esquina izquierda
17 Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN 2001)
Nacional

Autores/as V. Carrillo Montero, V.J. Diaz Madrigal, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Jaén (España)

Vers une approche sémantique pour I¿identification des collocations en corpus.
Journée d¿Etudes de I¿ATALA: La Collocation.
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, L. Wanner
Lugar París (Francia)

Hacia un diccionario de colocaciones en español y su codificación.
I Jornadas sobre el Léxico.
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Barcelona (España)

Fonctions lexicales: I¿implémentation des régles de transition.
Jorunées sur la Modelisation des Collocations: Aspects Didactiques, Linguistiques et Informatiques.
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, L. Wanner
Lugar Grenoble (Francia)

Diccionario de Colocaciones y Marcadores del Español: esbozo de una entrada de un Marcador Discusivo
IV Congreso de Lingüística General
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Cádiz (España)

New Tabular Algorithms for LIG parsing
Sixth International Workshop on Parsing Technologies( WPT-2000)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Jorge Graña Gil, Manuel Vilares, Eric De la Clergerie
Lugar Trento (Italia)

Critéres Heuristiques pur l'encodage des collocations au moyen des fonctions lexicales
Ninth Euralex International Congress
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Stuttgart (Alemania)

Las interjecciones en el Diccionario de Colocaciones y Marcadores del Español
II Congreso de la Sociedad Española de Lingüística
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Madrid (España)

Análisis Sintáctico Bidireccional de TAGs
XVI Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural( SEPLN-2000)
Nacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, V.J. Diaz Madrigal
Lugar Vigo (España)

On non-termination in DCGs
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics( CICLing-2000)
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar Mexico D.F. (México)

Comparing tabular parsers for tree adjoining grammars
2nd International Workshop on Tabulation in Parsing and Deduction( TAPD-2000)
Nacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, V.J. Diaz Madrigal
Lugar Vigo (España)

Bidirectional parsing of TAG without heads
5th International Workshop on Tree Adjoining Grammars and Related Formalisms( TAG+5-2000)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, V.J. Diaz Madrigal, V. Carrillo Montero
Lugar París (Francia)

A redefinition of embedded push-down automata
5th International Workshop on Tree Adjoining Grammars and Related Formalisms( TAG+5-2000)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares, Eric De la Clergerie
Lugar París (Francia)

Presentación del Diccionario de colocaciones y marcadores del español: estructura y objetivos
IV Congreso de Lingüística General
Nacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Cádiz (España)

Análisis Sintáctico Estocástico y Paralelismo
XVI Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural( SEPLN-2000)
Nacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Oscar Sacristán Agulló, Fco.Mario Barcala Rodríguez
Lugar Vigo (España)

A Bidirectional botton-up parser for TAG
Sixth International Workshop on Parsing Technologies( WPT-2000)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, V. Carrillo Montero, V.J. Diaz Madrigal
Lugar Trento (Italia)

Détermination, incorporation et phrasèologie dans les constructions á verbe support
Détermination et Formalisation: la question des déterminants en vieu du traitement automatique des langues naturelles
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Barcelona (España)

Unidades Léxicas no Descriptivas. Un puente entre la Lexicografía y la Pragmática.
Congreso Internacional de Lingüística: Léxico y Gramática
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga, Gabriela Prego Vázquez, Margarita Alonso Ramos
Lugar Lugo (España)

A formal definition of bottom-up embedded push-down automata and their tabulation technique
2nd International Workshop on Tabulation in Parsing and Deduction( TAPD-2000)
Nacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Manuel Vilares, Eric De la Clergerie
Lugar Vigo (España)

Practical aspects in compiling tabular TAG parsers
5th International Workshop on Tree Adjoining Grammars and Related Formalisms( TAG+5-2000)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Eric De la Clergerie, Djamé Seddah
Lugar París (Francia)

Construcción de una base de datos de colocaciones léxicas
Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos, Begoña Sanromán
Lugar Vigo (España)

Los Marcadores Discursivos en el Diccionario de Colocaciones y Marcadores del Español
Eularex International Congress
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Stuttgart (Alemania)

Discourse markers: a pragmatic category?
3rd Hispanic Lingüistics Symposium
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Washington D.C. (Estados Unidos)

Tabulation of automata for tree adjoining languages
6th Meeting on Mathematics of Language( MOL 6)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Eric De la Clergerie, David Cabrero Souto
Lugar Orlando (Florida) (Estados Unidos)

Dealing with non- termination in DCG's
CACIC' 99. V Congreso Argentino de Ciencias de la Computación
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar Tandil (Argentina)

Some questions about non- termination in DCGs
Joint Conference on Declarative Programming( APPIA- GULP- PRODE' 99)
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar L'Aquila (Italia)

Marcadores del discurso: ¿ una categoría pragmática?
1999 Conference on L1 & L2 Acquisition of Spanish and Portuguese & Third Hispanic Linguistics Symposium
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Washington D.C. (Estados Unidos)

Tabular algorithms for TAG parsing
EACL' 99. Ninth Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto, Eric De la Clergerie, Manuel Vilares
Lugar Bergen (Noruega)

Repartition des Actants Syntaxiques dans les Constructions á Verbe Support
I Symposium on Depency Grammar
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Saint- Just (Francia)

A Tabular Interpretation of a Class of 2-Stack Automata
36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistic and 17th International Conference on Computational Linguistics. COLING-ACL'98
Internacional

Autores/as Eric De la Clergerie, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Montreal (Canadá)

A Tabular Interpretation of Botton-up Automata for TAG
Fourth International Workshop on Tree-Adjoining Grammars and Related Frameworks. TAG+4
Internacional

Autores/as Eric De la Clergerie, Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar Philadelphia (Estados Unidos)

GALENA:Tabular DCG parsing for Natural Languages
Tabulation in Parsing and Deduction (TAPD'98)
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto, Jorge Graña Gil
Lugar París (Francia)

Dynamic Programming as Frame for Efficient Parsing
XVIII International Conference of the Chilean Computer Science Society
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, David Cabrero Souto, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Antofagasta (Chile)

Exploring Parsing Efficiency in Computational Linguistics
Utrecht Congress on Storage and Computation in Linguistics
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, David Cabrero Souto, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Utrecht (Países Bajos)

A Tagger Environment for Galician
First International Conference on Language Resources and Evaluation.
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Jorge Graña Gil, T. Araujo, David Cabrero Souto, Inés Diz
Lugar Granada (España)

A Comparison for Unification-Based Parsers
APPIA-GULP-PRODE 1998 Joint Conference on Declarative Programming (AGP'98)
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, David Cabrero Souto, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Coruña, A (España)

An operational model for parsing fixed-mode DCGs
Logical Aspects of Computational Linguistics (LACL'97)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar Nancy (Francia)

Efficient parsing of fixed-mode DCGs0D0A
Formal Grammar 1997
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar Aix-en-Provence (Francia)

Construction of efficient generalized LR parsers
2 International Workshop on Implementing Automata (WIA'97)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar London, Ontario (Canadá)

Turnos del hablante y turnos del oyente: Algunas reflexiones sobre los reguladores
27 Simposio de la Sociedad Española de Lingüística
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar España

Automata-based parsing in dynamic programming for linear indexed grammars
DIALOGUE'97 Computational Linguistics and its Applications International Workshop
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Eric De la Clergerie
Lugar Moscú (Rusia)

The interviewer's role in the sociolinguistic interiew: Towards a characterization of the listener's verbal activity
16 International Congress of Linguists
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar París (Francia)

An approach to infinite term traversal in DCGs
APPIA-GULP-PRODE 1997 Joint Conference on Declarative Programming
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar Grado (Italia)

Las caras del signo lingüístico: De Saussure a Mel'Cuk
I Congreso Internacional da Sociedade Española de Historiografía Linguística
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Coruña, A (España)

A new approach to the construction of generalized LR parsing algorithms
Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP'97)
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, David Cabrero Souto
Lugar Tzigov Chark (Bulgaria)

Notas en torno a algunos elementos "residuales": la interjección y los marcadores del discurso
I Congreso Internacional da Sociedade Española de Historiografía Linguística
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Coruña, A (España)

Presentación
I Congreso Internacional da Sociedade Española de Historiografía Linguística
Internacional

Autores/as Mauro Andrés Fernández Rodríguez, Francisco García Gondar, Nancy Vázquez Veiga
Lugar Coruña, A (España)

II International Conference on Mathematical linguistics (ICML`96)
International Conference on Information Systems Analysis
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Orlando (México)

An LALR Extension for DCGs in dinamic programming
APPIA-GULP-PRODE'96 Joint Conference on Declarative Programming
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar España

Herencia de la concurrencia Léxica.
Workshop of Computational Lexicography
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Organizador Universidad del País Vasco
Lugar España

Corpus de lengua hablada en la ciudad de A Coruña: A la búsqueda de la espontaneidad.
II Congreso Nacional de Lingüistica General
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Granada (España)

Autómatas lógicos y lenguaje natural
V Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial. IBERAMIA'96
Internacional

Autores/as Miguel Ángel Alonso Pardo, Souto Cabrero
Lugar Puebla (México)

Hacia una generalización de la información coloquial en un Léxico formal
XII Congreso de Sociedad Española para el procesamiento del lenguaje natural.
Nacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar España

Verbos soportes y Teoría Sentido-Texto
II Congreso Nacional de Lingüistica General
Nacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Granada (España)

Algunas consideraciones a propósito de las respuestas mínimas.
VIIËme Colloque de Linguistique Hispanique
Internacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Paris (Francia)

Verification of morphological analyzers.
DIALOGUE'96. Computational Linguistics and its Applications
Internacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Fidel Cacheda Sejo
Lugar Moscú (Rusia)

Building Friendly architectures for tagging
SEPLN'96. Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
Nacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Alberto Pan Bermúdez
Lugar Coruña, A (España)

Friendly incremental prototyping
Proc. of ASF + SDF'95, Generation tools from algebraic specifications
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Amsterdam (Países Bajos)

Un tipo de discurso y un ïndice de cohesión textual: marcadores discursivos en las entrevistas
Congreso nacional de Lingüística del Texto y Enseñanza de la Lengua
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Coruña, A (España)

Communication protocols verification with ESTEREL
Proc. of 2th international conference on software. Engineering in higher education.
Internacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Manuel Vilares, R. Bernhard
Lugar España

Verificación de conexiones telefónicas con ESTEREL
I Jornadas de Informática
Nacional

Autores/as Jorge Graña Gil, Manuel Vilares, R. Bernhard
Lugar España

Corpus de lengua hablada en la ciudad de La Coruña: algunas consideraciones a propósito de la conversación semidirigida
XXV Simposio de la Sociedad Española de Lingüística
Nacional

Autores/as Nancy Vázquez Veiga
Lugar Zaragoza (España)

Description lexicographique des collocatifs: articles de dictionnaires autonomes?
Quatrièms Journèes Scientiphiques de Lexicomatique et Dictionnairiques
Internacional

Autores/as Margarita Alonso Ramos
Lugar Lyon (Francia)

Une approache formelle pour les analyseurs de langages naturels
Proc. of TALN'95, Tratement automatique du langage naturel
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Alberto Valderruten Vidal, Jorge Graña Gil, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Francia

Instrumentation of synchronous reactive models for performance engineering
5th European Software Engineering Conference. Lecture Notes in Computer Science 989: Software Engineering - ESEC'95
Internacional

Autores/as Alberto Valderruten Vidal, Manuel Vilares, Jorge Graña Gil
Lugar España

Exploring interactive chart parsing
SEPLN'95
Internacional

Autores/as Manuel Vilares, Miguel Ángel Alonso Pardo
Lugar Bilbao (España)